TAO OM

Portal za alternativnu duhovnost i razvoj svijesti

                T A J N A  Z N A NJ A  M A Y A

Ostalo je još manje od mjesec dana, do već mitskog datuma 21. 12. 2012, u čijem išćekivanju kao da je sve utihnulo i prepustilo se nepovjerenju. Kao da se ljudi boje razočarenja u još jedan momenat, koji nagovještava „veliku promjenu“. Dok istovremeno Mayansko znanje njemo stoji, još uvijek otkrivajući sitne detalje, koji nikako ne mogu dati cjelovitu sliku za njegovo puno razumjevanje.

  Priča o porijeklu znanja Maya, započinje pričom o šesnaestorici najvećih umova rođenih među Mayama, o šesnaest mudraca, koji su se sastali u gradu Kopanu prije skoro jedan-i-po milenij i objedinili svoje znanje. Priča koju govori vješto isklesani molitveni kamen, monolit na kome je prikazana pomenuta šesnasetorica. Maye su kao kultura, govoreći povjesnim riječnikom, pokazale veliko znanje o vremenu, prirodnim ciklusima, proricanjima, astronomiji, poljoprivredi i gradnji. Što su nedavno u punoj svojoj ljepoti otkriveno topografskom simulacijom gradova Maya i njihove okoline.  Kao i otkrivena matematička mjerenja različitih planetarnih i kosmičkih fenomena.  Posebno u oblasti mjerenja protoka vremena, čiji tragovi nas ostavljaju u neizvjesnosti i dan danas.

Nakon samo nekoliko činjenica, teško je povjerovati u barbarizam Maya i njihovih obreda, u kojim su prinošene i ljudske žrtve, kako vjeruje savremena nauka. Vjerovatnije je da Maye niti su žrtvovale, niti su ubijale ljude u ime bogova, a scene koje viđamo na njihovim hramovima, su vjerovatno pogrešno protumačene. Po dubokom uvjerenju današnjih potomaka Maya, one opisuju savremeni svijet, svijet izvan ravnoteže, koji je takav upravo zbog gubitka i zaborava znanja o našoj planeti i nama samima.  One su svojevremeni biljeg propasti koja dolazi, kako se znanje sve više i više gubi, što su sveštenici Maya i vidjeli u svojim vizijama. One se jasno mogu povezati sa današnjim svijetom. Razmišljajući o ovom tumaćenju, s lakoćom se da zaključiti, da su Maye imale prisan odnos sa prirodom i održavale duhovnu vezu sa silama prirode. Njihovo uvjerenje da je planeta Zemlja živo biće, da ona ima svoju svijest s kojim svako može ostvariti kontakt, to i potvrđuje. A svakim danom sve je više i više drugih dokaza koji tome idu u prilog.

 Samo je problem, što savremena civilizacija ne poznaje i ne razumije jezik planete Zemlje. Mi ne želimo ni da ga čujemo, umišljeni da je riječ o primitivnim praznovjerjima čovjeka, koja su nastala u vremenu njegovog divljaštva. A Zemlja je živa, i svaki dan nam to dokazuje svojim stalnim pokretom i svakodnevnim pojavama. Govori nam da sve pamti, da je bole ožiljci koje ljudi ostavljaju na njenom licu. I sve što je potrebno jeste da naučimo Zemlju slušati, i ona će nam sama otkriti svoja sjećanja i svoja osjećanja. I upravo u tome leži odgovor koji možda otkriva istinu o porijeklu znanja Maya. Znanja koje danas mnogi tumače kao kataklizmičnu paranoju Maya i njihov negativan pogled na svijet. To ne samo da nije tačno, već predstavlja potpuno nerazumjevanje duha njihove civilizacije.

  Pravi odgovor jeste njihova svijest i duboka povezanost sa prirodom i majkom Zemljom. Gdje ponovo dolazimo do novog pitanja: - Kakva je Zemlja mogla otkriti sjećanja i osjećanja Mayama, šta su oni mogli otkriti u svom neposrednom kontaktu sa prirodom u svojoj prapostojbini? Da li je samo puka slučajnost da se civilizacija Maya razvila na mjestu gdje počela propast dinosaurusa? Nauka se slaže s tim, da je prije nekoliko desetina miliona godina, asteroid udario u područje današnjeg Yukatana i označio početak kraja dinoere. Što dovoljno govori o suptilnoj energiji mjesta na kom Maye započinju svoj civilizacijski hod. Na Yukatanu je ostao biljeg propasti, ostalo je takvo ozračje i ostali su tragovi energije uništenja, kao i tragovi moćnih sila koje su obnovile život. U svom prisnom odnosu sa prirodom, drevnim Mayama se otkrila ove energije. Što je jednostavno tadašnim riječnikom objašnjeno, kao dolazak bogova zla kada je došlo do razaranja i uništenja, te dolazak bogova dobra kada je došlo do ponovnog vraćanja života i obnove asteriodom uništenog područja. To se može shvatiti, kao i jednostavno prepoznavanje arheipa uništenja i arhetipa obnove prirode i života. Iz toga je vjerovatno proizašlo i njihovo cikličko poimanje vremena. Koje nam govori da je sve prolazno, da sve porpada i da se sve obnavlja. I ne samo u materijalnom, već i u duhovnom smislu. Što nam daje nadu da kraj ove godine, predstavlja i kraj materijalističkog poimanja postojanja, kao što  su nam posljednjih godina govorili razni potomci Maya. Tako je i u filmu "Maje, vrijeme i njihov povratak“, jedan od glavnih šamana Maja izjavio je sledeće:

„Osjećamo bol, jer vašoj djeci ne dozvoljavate da postanu jedinke. U školi, na televiziji i od društva  uče samo to, da su oni osrednji. Da svi treba da se ponašaju podjednako i da nemaju šta da podjele  međusobno. Žene kod vas ne mogu da koriste svoju stvaralačku energiju. Oblačite ih u vještačke materijale, zbog  čega nisu u stanju da dišu preko svojih pora na koži. Pripremaju spaljenu hranu i za pripremu hrane umjesto vatre, koja ima životnu snagu i vrelinu, koriste zrake, koji uništavaju životnu silu u hrani. Religija vam kaže, da žene  treba da su tihe. Međutim, ako se oslabi ženska energija, tada cijelo društvo postaje bolesno. Sve se to dešava jer je vaše društvo sagrađeno na destruktivnom temelju, na želji "sve više i sve bolje". U zamjenu za to stanje, dajete svoj život - radite do iznemoglosti, dok se ne srušite.

Naši preci su nam rekli - doći će period vremena, kada će zemlja jako da oboli i tragovi kandži grabljivaca svuda će se videti. Rijeke će postati kao neka sluz, koja je gusta i ljepljiva, puna smeća i otrova. Vazduh će biti pun prašine i dima, koji otežavaju disanje. Drveće naše sestre, zbog toga će  umirati i Zemlja više neće biti u stanju da se obnavlja, samočisti, jer prljave kiše će drveću donjeti bolest i smrt. To je period, kada će ptice padati mrtve sa neba, ribe će crkavati i izvrtati se na površini vode i cijela priroda će doživljavati svoju potpunu agoniju. To je to vrijeme kada će Maje i ostali narodi prirode, prastanovnici Zemlje, početi da govore, da bi pomogli planeti i čovečanstvu da preživi.

Mi ljudi, prastanovnici zemlje, sada se vraćamo i tu smo, jer su nas preci pozvali - naši i vaši preci. Donjeli smo vam sredstva opomene. Ne zato da bi stvorili uznemirenost i strah! Ovo je poziv za to, da se oslobodimo straha. Zato je najvažnija poruka:

- Nemojte se bojati, ostanite van toga! Jer kada se bojite, živite u tome - bojeći se za djecu, za posao, bojeći se od kraja sveta - tada ne možemo promjeniti svijet, Zemlju. Strah je u stvari razlog sadašnjeg stanja na Zemlji i  čovječanstva. Jer oduzimamo toplotu zraka svetlosti i tada sve počinje  da izumire.

Svijet je u stanju degradacije. Međutim, većina čovečanstva nije upoznata sa tim i ne želi da se bavi sa znacima promjena-opomena koji su prisutni. To vodi ka katastrofi. Sada je važno da se svi, iz svih pravaca svijeta, ujedinimo, da pronađemo, kako možemo da se odnosimo prema sebi, jedni prema drugima, prema Prirodi, Majci Zemlji, prema životinjama i biljkama na jedan nov način. Mi Maye i ostali prastanovnici, sada smo se vratili na poziv velike Mudrosti. Želja nam je da naše upozorenje duboko prodre u ćelije čovečanstva. Zato poslušajte našu poruku:

- Živimo u periodu velikih promjena, kada često oko sebe osećamo haos i nestabilnost. Došlo je vrijeme, u kome  ćemo morati da donesemo nekoliko teških i ozbiljnih  odluka. Čovječanstvo ima mogućnost izbora u kom pravcu  će se dalje kretati, sada smo na raskršću. Jako dugo smo išli u pogrešnom pravcu, gde smo izgubili ravnotežu. Ipak, imamo izbora u kom pravcu želimo dalje da  idemo.  Sada živimo u jednom veoma ubrzanom vremenu i uznemiravajuća nervoza upravlja sa našim životom. Isto tako se ponašamo i sa Majkom Zemljom. Stavili smo je u jednu ubrzanu spiralu bez kontrole. Što smo nemirniji mi kao pojedinci, tako i ona postaje sve nemirnija - jer je i ona ista kao i mi - jedno biće, koje raspolaže sa svojom ljepotom i inteligencijom.

Moramo zaustaviti prljanje Zemlje prije svega sa našim negativnim mislima kao što su briga i strah, jer time ćemo našu planetu pretvoriti u jedno smetljište. Otpaci iz privrede, smeće, mrtve rijeke, hrana zbog koje oboljevamo, su samo spoljne manifestacije i odraz naše unutrašnje zaprljanosti. Jer kada prestanemo da volimo, tada prljamo sami sebe,  tada naše misli i dela postaju tamna i prljaju čist vazduh koji udišemo. To je razlog trenutnog stanja na Zemlji.

Promjena vremenskih prilika je najači znak promjena na Zemlji. U potpunosti će nas pomjeriti iz ravnoteže a vremenske prilike će se pomjeriti do krajnosti. Kišne zone  će se takođe znatno pomjeriti. Kada budemo videli ove znakove, tada stvarno moramo početi da djelujemo. Ako u ovim godinama  čovječanstvo donese odluku, da nastavi isto tako i nadalje, tada  će zemlja sigurno da umre. Ovaj proces već je započet i nastaviće se i nadalje, sa bujicama, poplavama, sušama. Svjetski privredni sistem će se srušiti, nastaće glad. Vulkani će nastaviti svoja dejstva i doći  će do pojave novih pustinja. Ako nastavimo sa glađu i žudnjom za materijalnim bogatstvima, sopstvena pohota će nas ubiti. Sada cijelo čovečanstvo, sve kulture, sve religije svijeta, i svi narodi moraju pomoći. Moramo prestati sa mržnjom i međusobnim ratovima prije nego što postane prekasno. Ako nastavimo i dalje kako smo činili do sada, ovaj vremenski ciklus će se završiti i 2012. će nastati mrak i novi dan neće osvanuti. Ako čovečanstvo bude pomjereno iz svoje ravnoteže i ne živi u saglasju sa prirodom - tada će nestati. To je božanski i prirodni zakon.

Poslušajte ove riječi:

Svako negativno proročanstvo koje se ostvari,  je pogrešno ostvareno proročanstvo. Jer proročanstva postoje samo zbog toga, da budemo upozoreni, da se mijenjamo, i da ne dozvolimo da se proročanstvo ostvari. Odgovorni smo za to i u našoj ruci  je izbor! Na nama je, na svakom pojedinačno, i svi mi raspolažemo sa znanjem i snagom da to ostvarimo! Naši preci rekli su nam da veliki haos i promjene koje su u ovom vremenskom periodu, slijede u osvit jednog novog dana sa istoka. Da li će prastanovnici ponovo doći do svojih moći, mudrosti i ponosa. Tada će potomci nekadašnjih osvajača, ponovo doći na Zemlju da nam pomognu da pronađemo nove puteve. Tada  će nam reći: "Nama je potrebna vaša pomoć braćo i sestre, kao gladnome hljeb, jer skoro smo uništili osnove života!" Kada se pri kraju ovog tamnog vremenskog perioda, mudraci svih naroda skupe u "Veliki Savjet Čuvara Mudrosti", tada će piramide obuhvatiti tamni oblaci. Svoj susret će otvoriti sa plesom prema četiri strane sveta, da bi obnovili svoje veze sa Majkom Zemljom i sa Nebeskim Ocem. Na kraju, kada počnu da pjevaju pjesmu Velikog Duha, tada će se oblaci razići oko piramida i tada ćemo vidjeti Narod Zvijezda. Nastati će mir i potpuna tišina. I tada ćemo shvatiti da moramo da pazimo i da osluškuju beskrajni univerzum. Tada će se dići vetar, koji će uz svoj huk, pronositi glas: "Sjetite se ko ste, neka se svako sjeti toga na ovoj planeti! Jer vrijeme je došlo!" - to je glas naših predaka.

Prema Majancima i prastanovnicima Zemlje, došlo je  vrijeme sećanja i vrijeme toga, kada postajemo svesni da je sve povezano i  da su ogromne mogućnosti skrivene u nama. Sada na kraju, nanovo i nanovo prepoznajemo, da smo u stanju da promjenimo stanje na našoj planeti, ako promjenimo stanje u nama samima.

Maje kažu: Bitno je da ponovo izrazimo svoje poštovanje prema Majci Zemlji. Ona nas voli kao svaka majka svoju djecu i opskrbljuje nas sa svim što nam je potrebno, sa onim za čim imamo potrebe - mada smo je skoro uništili. Sunce obasjava svakoga - potpuno je svejedno ko smo i odakle smo došli i kako živimo. Ako to shvate mnogo ljudi, i počnu da djeluju u skladu sa tim, tada  će stvarno djelovati na buduće događaje, na promjene. Na kraju, naši preci su nam rekli, na kraju velikih napora i naprezanja završićemo izlečenje čovječanstva i čišćenje Majke Zemlje. To je period kada svako biće počinje da živi u harmoniji sa svakim. Tada svijet mira i ljubavi postaje stvarnost novog doba“.

26.11.2012. godine;

V I Z I J A  K R A J A  K A L E N D A R A   M A Y A

 

Prošao je 28.10.2011. godine, završni datum prvog odbrojavanja kalendara Maya sa kojim ulazimo u razdoblje prodiranja svjetlosti kroz lažne svjetove i razotkrivanje potpune istine. Članak koji slijedi zapravo je jedna vizija završetka kalendara Maya i onog šta taj završetak donosi. Ovo je priča o evoluciji ljudske svijesti i rađanju novog kosmičkog čovjeka.

 

Došao je kraj petog doba po kalendaru Maya, kraj koji ne znači kraj, već simboličan početak. Početak koji nas poziva na promjenu, koja proizilazi iz naše svijesti i duha i koja postaje samoodređenje našeg života. Promjena koja slijedi, prvobitno je promjena u svijesti svakog čovjeka i čovječanstva koja vodi u spoznaji jedinstva, koje proizilazi iz naše međusobne povezanosti sa svim. Ujedinjeni u spoznaji jedinstva, započeti ćemo promjenu u svijesti čovječanstva iz svijesti ega u svijest zajedništva. Kraj razdvajanja među ljudima sada se nazire, uz otvaranje perspektiva koje vode izgradnji novog svijeta, izgradnji potaknutoj kosmičkim gibanjima, koja nas uvodi u proces kosmičkog iscjenjenja. Stoga pripremite se na novo putovanje, duhovno putovanje bez utabanih staza, putovanje u nepoznato. Ne libite se upustiti u njega, jer nas ono jedino vodi do uzdizanja naše duše. Mreža negativnog kreiranja stvarnosti tj. zla, koja obavija Zemlju vijekovima, konačno popušta. A sa tim popuštanjem stvara se prostor za prodor pozitivnih kosmičkih strujanja. Čovječanstvo se budi iz lažnog sna i počinje da prepričava priče svojih predaka. Sve što je do sada u uvjerenjima bilo stalno, postaje nestalno. Stari oblici svijesti gube na značaju, urušavaju se unutar sebe kao razotkrivene obmane. Nestaju sva ograničenja svijesti, koja uzrokuju nasilje, pohlepu i strah. Nestaje strah i gubi se moć koja na njemu počiva. Vibracija prevladavanja straha, stvara ozračje slobode i sistem moći dovodi do kraja. Vladari straha i nemira nestaju, njihove maske padaju, a oronule laži će ubrzo da išćeznu i u miru nestanu. Igra se privodi kraju, a bježe pod zemlju oni što znaju da su njihova lažna kraljevstva na svom vrhuncu i kraju. Opredjeljene za ego i iluzije ega veliki strah čeka, jer dolazi kraj njihovog načina upravljanja i poimanja svijeta. Više nema izbora između dobra i zla, jer oba polariteta svijesti nestaju i stvara se nova svijest - svijest jedinstva. Ova promjena ne znači promjenu percepcije, stvaranje izvančulnih opažanja, otvaranje međudimenzionalnih procjepa niti uništenje svijeta. Već znači promjenu ozračja čovječanstva, koje će spriječiti uništenje života i samouništenje čovjeka. Sa promjenom ozračja, nestaje stari pohlepni čovjek, gonjen borbom za opstanak i oslobađa se puni potencijal ljudskog bića. Čovjekova kontrola završava i kontrola kosmosa kao fluida Stvoritelja, planetu Zemlju ponovo vraća u ravnotežu sa svemirom. Zato, sve je sve glasnija drevna poruka Maya i drugih naroda: NE BOJTE SE!!! Ne trebamo se bojati promjena, jer svaki strah izaziva otpor koji onemogućava dalji duhovni razvoj dok se ne savlada. Savladati strah u duhovnom smislu znači progledati i vidjeti istinsku sliku stvarnosti. Poruka je jasna, nebojeći se i bez straha postanimo sudionici promjene. Pokazatelji promjene već su tu, oni ukazuju da su gibanja polja stvarnosti intenzivna. Ova gibanja uzrok su sve češće pojave neobičnih događanja. Sa sovim događanjima nastaju promjene unutar stvarnosti, koje otvaraju nove mogućnosti i sve brže mjenjaju svijet. Duhovno znanje postaje dostupnije, a poruke naših predaka razumnije.

Nije postojano ono što samo tako izgleda, već je postojano ono što doživljava. Mi smo zapravo ti koji doživljavamo i stvaramo predodžbu stvarnosti i postojanosti. U trenutku prelaza u više duhovno stanje, prepoznato će biti ono što je postojano.

Samim time spoznati ćemo svoje porijeklo i ulogu na planeti Zemlji. Pred nama je spoznaja tajne života, tajne koja krije puni potencijal svakog ljudskog bića. Nakon dugo vremena oslobađa se moć, sa kojom ćemo ponovo preuzeti svoj život i životno ostvarenje u svoje ruke, samo ukoliko ne štetimo drugom. Svaka promjena počinje u nama i polazi od nas samih. Kroz cijeli ovaj proces dostižemo stanje svijesti, u kom se razotkrivaju vizije novog svijeta, koje u nama stvaraju mir i spokoj. One nas upućuju da se okrenemo prema sebi i prema vrhuncu duhovne promjene čovjeka. Vrhunac duhovne promjene čovjeka znači sjedinjenje uma, intuicije, emocije, svijesti i duha svakog čovjeka. I njegovu preobrazbu u cjelovito i naprednije biće, sposobno za višesmijernu percepciju stvarnosti. Višesmijerna percepcija stvarnosti podrazumjeva potpuno shvatanje zakona stvarnosti i življenje u skladu s njima. Ono što je očito u ovom trenutku jesu promjene uvjetovane razumjevanjem prirode stvarnosti i svega što je kreira. Naša planeta je od sada pod snažnim utjecajem kosmičkih energija, koje potiću promjene i poput vala sve prožimaju. Sadašnji čovjek polako prelazi u početni stadij duhovnog preobražaja, sazrijevanjem svijesti o prirodi i zakonima stvarnosti. U ovom trenutku sadašnjosti na vidjelo izlaze zatajena znanja o stvarnosti, koja se usvajaju i spontano i s namjerom. Samim time, započeo je period kada ljudi znaju da su sami stvoritelji stvarnosti, koja je ogledalo naših misli.

Promjena je neupitna i njen smijer određujemo mi sami, sopstvenim mislima i djelima. Može se reči da kraj ovog ciklusa kalendara Maya, označava ekspanzija znanja o stvarnosti i njenim zakonitostima. To nije slučajno, jer se u ovom trenutku nalazimo u periodu brzih promjena svijesti, u kom mi određujemo put i cilj duhovne promjene. Čovjekova svijest se sve više mjenja i nije fokusirana isključivo na borbu za opstanak, već je usmjerena prema promjeni svijeta. Ovaj stadij ubrzane duhovne promjene rezultat je iscjeljenja kolektivne svijesti čovječanstva. Iscjeljenje kolektivne svijesti čovječanstva, samo je mali dio iscjeljenja planete Zemlje i ovog djela svemira, djelovanjem kosmičkih energija. Ovaj prirodni proces ili ciklus mjenja energetsko ozračje koje remeti kosmičku ravnotežu, u harmonično ozračje koje sve vraća u ravnotežu. Trenutno je čovječanstvo još pod snažnim uticajem parazitskih oblika svijesti, koji su postali izvor oboljevanja planete Zemlje, koja usljed kosmičkih utjecaja ulazi u period čišćenja. Ali kao Majka života, Zemlja neće ostaviti svoju djecu, neće napustiti život, već sasvim suprotno, potaknuti će život na obnovu. A faktor obnove će postati čovjek i čovječanstvo u cjelosti. Stari oblici kolektivne svijesti čovječanstva nestaju, a nastaju novi koji čovjeka i čovječanstvo vode ka oslobođenju. U dvosmjernom toku počev od kolektivne svijesti do svijesti pojedinca i svijesti pojedinca do kolektivne svijesti, nastaju novi impulsi koji ubrzavaju tok promjene. U čovjeku se sada budi svijest da je odvojen od prirode, da je život podredio ispraznim i nebitnim stvarima i izgubio kontak sa samim sobom. Sažimanjem navedenih spoznaja stvara se snažan poticaj za promjenom. Jednostavno u zraku leluja misao: MORA SE NEŠTO PROMJENITI, TREBA SE NEŠTO PROMJENITI!!! A to je promjena koju označava kraj prvog odbrojavanja kalendara Maya. Kraj koji nije kraj, već je poziv na promjenu koji trebamo prepoznati, kako bi se suočili s neminovnim promjenama. Sada je upravo vrijeme da prepoznamo poruku promjene i prihvatimo je kao dar ovog vremena. Dar koji nas upućuje kako da promjenom sebe samih, promjenimo cijeli svijet.

12.11.2011. godine; 

 

 2 0 1 2  G O D I N A  -  K O S M I Č K I  P R E L A Z


„Svako traži svoj put u životu. Ovaj put nikad nije ravan i gladak. On sigurno dovodi svakog do njegovog ishoda. Ishod ne znači zaborav ni kraj.  Kraj - To je samo početak.“ - Mayanski šaman
 
 
 Tajne Maja ne poznajemo dovoljno i teško možemo protumačiti sve pojedinosti njihovog pogleda na svijet. Zahvaljujući istraživačima različitih profila, ipak smo upoznati sa osnovnim principima Majanske kosmologije. Po kosmologiji Maja, Univerzum prolazi kroz cikluse stvaranja i razaranja, koji se smjenjuju kroz „Sunčeva doba“ ili „Velike cikluse“ koji traju približno 5.130 godina. Trenutno se nalazimo na kraju doba „Petog Sunca“, koji završava na datum 21.12.2012. godine. Peto Majansko doba, označeno je kao doba razaranja, period velikog zaborava i izgubljenosti koje čovjeka vodi u propast. Period Petog Sunca, obilježila je čovjekova težnja da zavlada prirodom i prirodnim zakonima, čime je značajno promjenjeno lice Zemlje. Danas smo svjedoci vrhunca doba Petog Sunca, koje obilježavaju globalna destrukcija prirode, veliki društveni lomovi, ratovi, rasulo i potpuna izgubljenost čovjeka u vremenu i prostoru. Iako čovjek posjeduje visoku tehnologiju, opet nije u stanju riješiti ni jedan gorući problem čovječanstva. Čovječanstvo je tokom vremena izgubilo znanje da je čovjek dio prirode, dio planete Zemlje, a ne njen gospodar i da je kao takav dio Kosmosa, dio Univerzuma. Gubitak ovog znanja, doveo nas je do toga da smo skoro pa trajno devastirali planetu Zemlju. U svojoj izgubljenosti i neznanju, čovječanstvo je na pragu velikog haosa, koji sigurno čovjeka vodi prema samouništenju. Međutim Mayanski kalendar nam daje nadu, da je trenutak u kom se nalazimo, trenutak promjena. Ipak ne treba se zavaravati, jer je ovo i kritičan trenutak u kom se trebamo stvarno probuditi i prihvatiti promjene koje slijede. Jer upravo sada, po Majama doba Petog sunca dolazi svom kraju i planeta Zemlja ulazi u doba Šestog Sunca, koje se označava kao zlatno doba čovječanstva.
 
Doba Šetog Sunca opisuje se kao period duhovnog uzdizanja i obnove, vrijeme promjene, harmonije i ponovnog rođenja, prožeto mudrošću, mirom, ljubavlju, svjesnošću i povratkom prirodi. A prema nekim izvorima i vrijeme ponovnog povezivanja sa kosmičkom braćom. Sa metafizičkog aspekta 2012. godina je godina kosmičkog prelaza iz jednog doba u drugo. Riječ je zapravo o smjeni kosmičkih ciklusa, potaknutih kosmičkim strujanjima u određenim vremenskim periodima. Maje govore o ovom vremenu, kao vremenu prelaska iz doba Petog Sunca u doba Šestog Sunca. Ove promjene, traže od nas da prepoznamo kosmičku poruku o trenutku u kome se nalazimo i prihvatimo je u potpunosti. Stoga se u duhovnom smislu, ovaj kosmički prelaz naziva se vremenom „Apokalipse“, u kom će se otkriti potpuna istina o našoj prirodi i prirodi svijeta u kojoj živimo. Kako bi primili kosmičku poruku, koja polako obavija i našu planetu, svaki čovjek mora se osloboditi straha, proći unutrašnje preispitivanje, prevladati sputavajuće vrijednosti, pročistiti svoje srce i naći duhovni mir. Strujanja različitih kosmičkih energija pozivaju nas da ih spoznamo, osjetimo i slijedimo. U ovom trenutku sada, pruža nam se veličanstvena prilika, da se vratimo prirodi svog bića, da spoznamo da smo djeca naše planete, da smo djeca Kosmosa, i kao takvi, Božansko djelo što obogaćuje cijeli Univerzum.

Kao se sve brže i brže približava 2012. godina, postavlja se pitanje šta se stvarno dešava i da li se vide naznake bilo kakvih promjena. Ako se gleda trenutno stanje, svijet zaista prolazi kroz haotične događaje i situacije, ekonomija je pred kolapsom, energetska kriza je sve izvjesnija, raspada se monetarni sistem, sve su češći izljevi zla i nasilja, urušavaju se društva, religije gube na značaju, raste siromaštvo itd.. Ove sve promjene neminovno utiču na ljude, ali prema Majama nije riječ o promjenama koje se isključivo događaju u fizičkoj stvarnosti. Riječ je o vrlo snažnim duhovnim promjenama, koje će se prvo ispoljiti na duhovnom / eteričnom nivou, a potom i u fizičkoj ravni. Kako se povaćavaju energetska kolebanja na eteričnom nivou, dolazi do energetskih lomova i ispada, koji se manifestuju širenjem polja percepcije. Što za posljedicu ima povećanje opažanja različitih fenomena od NLO – preko krugova u žitu – do orbova. Kosmički prelaz prati prisustvo snažnih kosmičkih energija i sila iscjeljenja, obnove, čišćenja i harmonije. One poput lagane plahte prekrivaju sve i otklanjaju destruktivne energije i taloge njihovog djelovanja. U duhovnom pogledu, čovječanstvo polako ulazi u fazu preispitivanja normi i mišljenja kojima je što svjesno, što nesvjesno podređeno. Stari autoriteti počinju gubiti na značaju, a dezorjentiranost čovječanstva ne rađa nove vođe, već se ljudi počinju oslanjati na svoje potencijale. Osjeća se da većina ljudi konačno preuzima punu odgovornost za vlastiti život. Drugi fenomen koji je prisutan jeste nevjerovatno ubrzanje vremena, koje nas počinje i pomalo plašiti. Sve ovi znaci, su početni znaci promjena koje su nam blizu. Ono što slijedi jeste otklanjanje svih destruktivnih sila i energija, kao i parazitskih oblika svijesnosti, koji narušavaju kosmički poredak.

Mi smo na samom početku kosmičke promjene, koja otkriva obrise istine, o nama i promjenama koje nam dolaze. Sa otpočinjanjem kosmičkog prelaza, i na fizičkom polju doći će do refleksije energetskih kolebanja prisutnih na eteričnom nivou. Sa tim započeti će kosmičko čišćenje, koje predhodi kosmičkom prelazu. Kako se taj trenutak bliži, sve je izvjesnije potpuno suočenje sa našom unutrašnjom tamom, lažnim snom i potpunom istinom. Istovremeno, sa jačenjem djelovanja kosmičkih energija, započeti će uklanjanje svih neprirodnih i parazitskih elemenata, koji narušavaju kosmički red. Uklanjanjem destruktivnih energija i njihovih taloga, čovječanstvo će prozrijeti čuvare kapija stvarnosti i mrežu zakona pokoravanja, sputavanja i ograničavanja koja ih prati. Čuvari kapija stvarnosti, su uljezi i paraziti prisutni na Zemlji već par hiljada godina. Riječ je o stvarnim vladarima čovječanstva, vanzemaljskim bićima pristiglim iz bespuća svemira, parazitima i uljezima, koji su pokorili Zemlju prije par hiljada godina. Opisani u nekim šamanskim kulturama kao: „uljezi što su zamrsili životne niti čovjeka i oduzeli mu slobodu“, ove kosmičke grabljivice, postale su gospodari čovjeka i cijelog čovječanstva. Kao izvor destruktivnih energija i sila koje narušavaju kosmičku ravnotežu, sa približavanjem kosmičkih energija, ovi uljezi biće uništeni sa svim ostalim neprirodnim elementima. Kako se val kosmičkih energija približava Zemlji, kosmički paraziti postaju posvećeni svom spašavanju i nastoje preusmjeriti tok kosmičkog prelaza u svoju korist šireći strah i paniku. Nesvjesni da ih početni period kosmičkog čišćenja samo razotkriva u njihovoj nemoći pred propašću. Sa kosmičkim prelazom doba vladanja Zemljom prolazi i čovjek se ponovo vraća svojoj iskonskoj slobodi i svom punom potencijalu. Sa pogledom istini u oči, čovječanstvo će ponovo spoznati davno zaboravljenu kosmičku viziju i otkriti će vječnost svog bića. Dolazeći događaji će nas osloboditi obmane da smo nemoćna bića, otkrivajući nam stvarnu ulogu našeg postojanja. U ovom periodu promjene izjednačava se broj ljudi na zemlji, sa ukupnim brojem svih ljudskih duša na Zemlji do sada. To izjednačavanje označava veliki povratak čovječanstva na Zemlju, pred kosmički prelaz. Promjene u čovjekovoj svijesti, već su vrlo su intenzivne, a čovječanstvo je poput velike radilice, koja prihvata i obrađuje dolazeće energije, prilagođavajući nas novom dobu. Već sada se otvaraju procesi karmičkog čišćenje, zemljine karme. Prostor u kome živimo počinje da se mjenja, uviđa se neka iluzornost cjelokupne okoline i postepeno nestaje granica između našeg unutrašnjeg i vanjskog svijeta.

 

Kosmički prelaz u doba "šestog Sunca" opisuje se kao doba koje obilježava pojava novog čovjeka - Čovjeka kosmičkog leptira. Čovjek kao kosmički leptir, predstavlja zapravo čovjekovu preobrazbu u slobodno biće sa potpuno ispoljenim fizičkim i duhovnim potencijalma. Prema Majama "kosmički leptir" je simbol potpune promjene i vjere u promjenu, koja dolazi sa kosmičkim prelazom. Kosmički leptir nas upućuje na suštinu kosmičkog prelaza, a to je promjena naše svijesti i sa njom našeg cijelog bića. Zapravo sjedinjenjem sa kosmičkom  energijom koja nam dolazi iz središta naše galaksije Hunab Ku-a ili "Galaktičkog leptira", čovjek će se preobraziti u Čovjeka - kosmičkog leptira.  Energija Hunab - Ku isprepletena je skladom, ravnotežom, jedinstvom, nedvojnošću i sveprisutnom sviješću, koja treba da ispuni našu svijest, duše i srce. Povezivanjem s energijom Hunab-Ku ili kosmičkim energijama koje je slijedi, započeti će kosmički prelaz. U potpunoj harmoniji sa energijom Hunab-Ku, otkriti će nam se Kosmička majka i pokazati nam put, put kao promjeni. Ne znamo tačno šta će sve kosmički prelaz donjeti. Ali jedno je sigurno. Na vrhuncu kosmičkog prelaza spoznati će se puno značenje riječi sa početka teksta. Čovječanstvo će doći do ishoda, a taj ishod je kraj koji označava početak novog vriemena, novog doba - doba Šestog Sunca. A doba Šestog Sunca, nije kraj, ono je samo novi početak.

29.07.2011.godine;

               M I S T E R I J A  2 0 1 2  G O D I N E

    

Kako se vrtoglavom brzinom približavamo 2012. godini i ključnom datumu Majanskog kalendara 21. 12. 2012. godine, potrebno se na objektivan način upoznati s ovim prijelomnim trenutkom u bliskoj budućnosti. Iako mnogi ovaj događaj nastoje predstaviti kako smak svijeta, to je u suprotnosti sa dosadašnjim istraživanjima Majanske kosmologije. Po kosmologiji Maja 21. 12. 2012. godine započinje šesti Veliki ciklus, koji će obilježiti veliki skok u ljudskoj svijesti. Kako bi razumjeli o čemu se radi, potrebno se upoznati s Majanskim kalendarom i konceptom mjerenja vremena.

 KALENDAR MAJA

Maje su imale ciklični, odnosno spiralni koncept vremena, te su razradili sistem od 22 kalendara koji su međusobno usklađeni i povezani kao zubci u zupčaniku sata. Iako su koristili više kalendara, najvažniji su bili solarni kalendar Haab i duhovni kalendar T'zolkin.

 Haab ili solarni kalendar sastoji se od 365 dana, raspoređenih u 18 mjeseci od po 20 dana i 5 dodatih prazničnih dana. To je svjetovni kalendar kojim se služilo u svakodnevnom životu i radu te poljoprivredi.   

T'zolkin, sveti ili duhovni kalendar, sastoji se od 260 dana, koji se broje na drugačiji način.Naime, t'zolkin ima period od 13 dana (trecena), a svaki dan je određen jednim od 20 znakova.

Na osnovu toga se određivao i dvadesetodnevni period, kog su Maje nazivali uinal. Budući da je svaki dan obilježen brojem i znakom dana, početna kombinacija „prvi dan prvi znak” ponovi se svakih 260 dana.

Ovakvo dvostruko označavanje se obično prikazivalo pomoću dva zupčanika, od kojih je jedan imao trinaest brojeva, a drugi dvadeset znakova, te njihovim pomicanjem svaki dan dobiva svoju kombinaciju. Zbog većeg broja kalendara, Maje su razvile i dva različita koncepta mjerenja vremena : “Kratko odbrojavanje” i “Dugo odbrojavanje”.

Kratko odbrojavanje se odnosilo na kombinaciju t'zolkinskog kalendara, solarnog kalendara, lunarnog kalendara i Venerinog ciklusa od 584 dana. 

Dugačka vremenska razdoblja Maje su mjerile dugim odbrojavanjem, unutar kog se vrijeme raspoređuje na segmente: 1 kin (1 dan), tun (360 dana), katun (7.200 dana ili 20 godina), baktun (144.000 dana ili 392,3 godine), piktun (20 baktuna ili 2.880.000 dana), kalabtun (20 piktuna ili 57.600.000 dana), kinčiltun (20 kalabtuna ili 1.152.000.000 dana), alautun (20 kinčiltuna ili 23.040.000.000 dana) i hablatun (20 alautuna  ili 460.800.000.000 dana). Period od 13 baktuna čini, za nas značajan, „Veliki ciklus“ koji traje 1. 872.000 dana ili 5.128,7 godina. 

VELIKI CIKLUS

Veliki ciklus je najznačajniji vremenski period dugog odbrojavanja, jer predstavlja svojevrsnu metafizičku mapu duhovnog vremena i evolucije svijesti kroz vrijeme. Trenutno se nalazimo u završnom periodu petog Velikog ciklusa, koji je započeo 1987. godine. Maje su današnje vrijeme označili kao Apokalipsu, vrijeme između svjetova, u kom će stvarna istina biti otkrivena. Sadašnji ili peti Veliki ciklus Majanskog kalendara je počeo 11. 08. 3114. godine prije nove ere. Datum je precizno određen tzv. Tompsonovom projekcijom, koja je računata dan po dan, kako bi se povezao majanski sa gregorijanskim kalendarom, a što je potvrđeno kompjuterskim grafikonima i fraktalnim prikazima 1992. godine. Prema tome peti Veliki ciklus završava na zimski solsticij 21. 12. 2012. godine, kada pada njegov krajnji datum 13.0.0.0.0 (čitaj: 13 baktuna, 0 katuna, 0 tuna i 0 uniala i 0 kina). Isti datum je označen i kao početna tačka šestog Velikog ciklusa od 13 baktuna, što znači da on predstavlja simbolični prelazak iz jednog u drugo doba.

ODISEJA 2012

 

Slučajno ili ne, sa zimskim solsticijem 2012. godine, poklapa se vrlo rijedak fenomen glaksijskog poravnanja, koje se javlja svakih približno 25.645 godina. Astronomi su izračunali da će se 21. 12. 2012. godine Sunčev sistem naći u ravni sa centrom naše galaksije Mliječni put, koja će se istovremeno poravnati sa još dvije susjedne galaksije. Prema kosmologiji Maja navedeno poravnanje, naziva se povezivanje sa utrobom Velike majke, odnosno središtem naše galaksije. Sa ovim poravnanjem naš Solarni sistem, iz središta galaksije zapljusnuti će Val kosmičke energije, koji će potaknuti promjene u ovom dijelu svemira. Sa ovim promjenama započeti će šesti Veliki ciklus, koji Maje opisuju kao doba mudrosti, harmonije, mira, ljubavi i povratka u prirodni red. Ulazak u novo doba obilježit će odbacivanje tehnologije, vremena i novca, prodor u petu dimenziju, galaktička sinhronizacija s ostatkom Univerzuma, promjene u strukturi DNK i transformacija ljudske svijesti.

Ne treba zaboraviti ni uznemirujuće scenarije koji se vežu za 2012. godinu, koji najavljuju brojne katastrofe poput razornih zemljotresa, cunamija, erupcija vulkana, udara asteroida, pojave velikih oluja, požara, suša, poplava, pandemija i ratova, a ne isključuje se ni promjena polova. Ovakvi scenariji plod su nepoznavanja promjena koje nas očekuju, zbog čega se moramo posvetiti njihovom razumjevanju. Ako bolje promislimo o scenarijima katastrofe, možemo zaključiti da takav razvoj događaja sigurno neće dovesti do bilo kakve evolucije čovjeka. Svaku katastrofu prati strah, nesreća, tragedije, tjeskoba, depresija i agresivnost, a takav emocionalni šok ni u kom slučaju ne može doprinjeti buđenju čovječanstva. Čak se ide tako daleko, da se najavljuje uništenje života, što je nesvrsishodno i suprotno sa svim kosmičkim zakonima. Međutim ukoliko proširimo aspekt gledanja na 2012. godinu, te ga uskladimo sa majanskom kosmologijom, dobivamo novi slijed događaja.

Prateći majansku kosmologiju, šesti Veliki ciklus započinje „buđenjem iz začaranog sna„. Navedeno buđenje se tumači kao proširenje polja percepcije,  koje će čovječanstvu omogućiti bolji uvid u prirodu i strukturu Univerzuma. Razumjevanjem svijeta u kom živi, otkrivanjem neotkrivenog, čovjek će spoznati objektivnu stvarnost, odbacujući lažnu i njene sputavajuće vrijednosti. Niz kosmičkih događanja dovesti će do sinhronizacije naše galaksije, solarnog sistema i planete sa ostatkom Univerzuma. Sinhronicitet sa Univerzumom vratiti će nas u prirodni red, koji je u harmoniji sa vrlo snažnim kosmičkim silama. Navedeni kosmički val, dovesti će do interakcije naše dimenzije sa ostalim dimenzijama, što će nam omogućiti prodor, pa čak i prelazak u druge dimenzije. Ne treba isključiti da buđenje čovječanstva potakne i podrži neka vanzemaljska civilizacija, koja je već prošla slično iskustvo kosmičkog vala. Svjetlosno zračenje koje će nas također obasjati iz centra galaksije transformisati će našu DNK, aktiviranjem njenih neaktivnih segemenata. Danas se zna da su fotoni svjetlosti određene talasne dužine, važan faktor u obnovi DNK.

Cijeli ovaj proces je neophodan kako bi se ostvarila transformacija svijesti, koja će čovječanstvu dati snagu kojom će promjeniti svijet. Transformacijom svijesti ljudi će spoznati osnovno kosmičko znanje, čijom primjenom će započeti proces duhovne evolucije. Duhovna evolucija treba da dovede do unutrašnjeg buđenja čovjeka, koji će se vratiti svom iskonskom biću, odbacujući iluziju samobitnosti. Iluzija samobitnosti nastala kao posljedica fragmentacije kolektivne svijesti, čovjeka je učinila sebičnim bićem, odvojivši ga od vlastite prirode. Pomakom u svijesti, čovječanstvo treba da prevlada trenutno stanje, razumjevanjem temeljne kosmičke istine o Jednoti. Istina o Jednoti ukazuje da je sve Jedno, da je sve manifestacija Beskrajne Božanske Svijesti koja je Prvobitna, Sveprožimajuća i Apsolutna. Otkrivanjem Božanske prirode Univerzuma u svoj njegovoj raznolikosti, čiji smo dio i mi sami, čovjek će postiči potpuno duhovno prosvjetljenje i oslobođenje. Prosvjetljen čovjek u potpunom duhovnom miru i harmoniji sa prirodom, dosegnuti će novi nivo svijesti, čime će završiti vladavina jedne duše na drugom. U svitanje novog doba, oslobođen spoljne prinude zapovjesti, spoznajom objektivne realnosti i oslobođen unutarnje prinude ega, spoznajom istine o Jednoti, čovjek će postati svjestan svoje kreativne uloge. U konačnici će svu svoju kreativnu energiju usmjeriti ka dobrom, kako bi oplemenio svoju sredinu i preobrazio ljudsku civilizaciju. Zbog toga su Maje opisale šesti Veliki ciklus, kao prazan i bez uvjetovanosti, koji ovisi o ljudima kao kreatorima vlastite civilizacije.

Sve ovo nas navodi na zaključak da se približavamo prijelomnom trenutku u bliskoj budućnosti. Da li će s poravnanjem Sunčevog sistema s centrom galaksije Mliječni put, našu planetu obasjati zrake kosmičke energije, ostaje da vidimo. Do sada nepogrešivi Majanski kalendar daje nam nadu da će 2012. godine ljudska civilizacija dobiti pozitivan zamah, koji će postati pokretačka snaga novih promjena.