TAO OM

Portal za alternativnu duhovnost i razvoj svijesti

                          T A O   O M   I S H O D I

Ishodi djelovanja Božanske iskre Tao Om, otkrivaju tajne stvaranja i postojanja. Moć prepoznavanja glasa Tao Om kroz vlastito postojanje, otkriva duhovnu snagu čovjeka. Sve u svemu Tao Om je Božanska čestica koja sve gradi i čini postojanje sa svim njegovim zakonitostima, kako god da je nazivali. Ovdje ću navesti samo mali djelić Tao Om Ishoda, kao puteva ostvarenja Tao Om-a.

 Tao Om je prvobitno Božansko djelo gdje sve začeto i gdje se sve stvara, odraz je Božanskog nauma ostvarenja. Prvobitni Tao Om svojom kretnjom se umnožio i vrtlog svjetlosti stvorio iz koga su ka beskonačnosti potekli snopovi svjetlosti. Snopovi svjetlosti satkani od Tao Om čestica, usmjereni prema ostvarenju, postali su valovi Božanske energije stvaranja. Ne znajući kako će u konačnom ishodu ispoljiti, valovi stvaranja su stvorili tok promjene prolazeći kroz brojne oblike na putu svog samostvarenja. Koje je u svojoj suštini, Tao Om ostvarenje. Ispoljavajući se kroz beskonačnost oblika, Tao Om čestice u konačnom ishodu sve grade i sve su stvorile po Božanskoj volji.

Tao Om

Miran je toliko,

da nevidljiv je.

Brz je toliko,

da neuhvatljiv je.

Izgleda kao,

 da ne postoji.

Gradi sve,

a čini prazninu.

U krajnjem ishodu,

Stvarajući postojanu cjelinu.

Prema tome svako je postojanje živo i prožeto Tao Om česticama. Stvaralačka moć glasa Tao Om oslobođena iz snopova svjetlosti stvorila je oblike, koji su ishodište različitosti, iz koje proizilazi obilje postojanja. Postojanja koje ovisi od djelovanja Tao Om čestica, usmjerenih snopovima svjetlosti ka beskonaćnosti. Tao Om čestice unutar beskonačnosti stvorile su mrežu postojanja i razdjelile stvaranje prema stanju ishoda, na stvaranje duha, stvaranje svjetlosti, stvaranje zakona, stvaranje sila, stvaranje pojava, stvaranje života i stvaranja razaranja.

Tao Om stvaranja duha, izraz je oslobođenog Božanskog Duha, od kog su proistekla sva duhovna bića i cjelokupna duhovna osnova postojanja, iz koje se sve razvija.

Tao Om stvaranja svjetlosti, ishod je Božanske stvaralačke težnje, kojom su stvorena stvaralačka bića, koja oblikuju postojanje.

Tao Om stvaranja zakona, ishod je Božanske volje, iz koje proizilaze zakoni na kojima počivaju tokovi postojanja.

Tao Om stvaranja sile, plod je Božanskog djelovanja, kojim su oslobođene sile koje održavaju sklad postojanja.

Tao Om stvaranja pojava ishodište je sjedinjujuće Božanske prirode, koja povezuje sve Tao Om ishode u istovremeno postojanje.

Tao Om stvaranja života, živototvorna je Božanska čestica, koja objedinjuje sve Tao Om ishode u život i iz koje se rađa Tao Om duše.

Tao Om stvaranja razaranja, nosilac je Božanske moći promjene, koja oslobađa Tao Om čestice razaranjem postojanja, vraćajući ih Božanskom Biću.

Živototvorni Tao Om je najuzvišeniji put ostvaranja Tao Om čestica, koji daje život, s Božanskim određenjem, sjedinjujući različite Tao Om ishode u cjelinu života. Sa ostvarenjem života, započelo je novo ostvarenje glasa Tao Om, u kom je jedan Tao Om ishod, počeo prepoznavati drugi Tao Om ishod. Time je život snažno promjenio postojanje, dajući mu novo kretanje. Kretanje iz kog je izronila nova sila promjene, sila uma koja je je preobrazila ishod živototvornog Tao Om-a, u ostvarenje spoznaje. Tim ostvarenjem, živototvorni Tao Om postao je Tao Om duše, iz kog je proizašla svjesnost o postojanju. Ova tajna života sažeta je spoznajom:

Iz živototvornog glasa Tao Om,

Izrastao je život.

Život je ostvario silu spoznaje,

Iz koje je izrastao um.

Iz uma je izrasla svijest,

Kojom smo otkrili život,

Svijest koja je živototvorni Tao Om,

Preobrazila u Tao Om duše.

Koji kroz život otkriva,

Tajnu postojanja.

Svjesnost koja se razvila kroz život i koja se razvija kroz život koji teži samospoznaji. Iako je cijelo postojanje, jedan oblik svijesti glasa Tao Om, potpuno ostvarenje te svjesti je život. Život koji je omogućio, međusobno prepoznavanje različitih Tao Om ishoda. Rast Tao Om ishoda, doveo je do bogatstva postojanja i obilja, koje je uzvišeno pojavom života, koji je pokrenuo najsnažniji tok Tao Om ostvarenja. Rast ishoda živototvornih Tao Om čestica doveo je do gubitka naše veze sa prvobitnom Tao Om česticom, živototvornom Tao Om česticom - sjedištem naše duše. Gubitak veze sa Tao Om-om duše, doveo je do straha od nestanka, prolaznosti i uništenja. Takva svjest, utisnula se u Tao Om duše, odvojivši nas od ishodišta života i podčinivši nas gradivnim Tao Om česticama. Time smo život okrenuli i posvetili prolaznim Tao Om ishodima, u strahu od vlastitog propadanja.

Kada smo se odvojili od Tao Om duše i podčinili se gradivnim Tao Om česticama, podčinili smo se krutom Tao Om zakonu stvaranja i razaranja.

Ako smo se podčinili djelu zakona koji čini stvaranje – mi stvaramo.

Ako smo se podčinili dijelu zakona koji čini razaranje – mi razaramo.

Sa time je počelo ono što nazivamo dobrom i zlom, jer dobro je rezultata ishoda stvaranja, a zlo je rezultat ishoda razaranja. Podčinjavajući se krutom Tao Om zakonu, zaboravili smo na jednotu postojanja. Tako smo izgubili vezu sa svojom Tao Om dušom, izgubili vezu sa svojim srcem i dopustili da nama ovlada dvojnost. Samo ako smo u vezi s našom Tao Om dušom, našim vječnim ishodištem postojanja, u vezi smo sa svojim srcem i sa srcem prepoznajemo jednost. Ako ne posjedujemo tu vezu, upadamo u dvojnost i sve posmatramo kroz krut zakon, onako sa čime smo se poistovjetili stvaranjem ili razaranjem. Kada se izgubi veza sa Tao Om-om duše, narušena je naša životna ravnoteža. Vratiti ravnotežu, znači vratiti se Tao Om-u duše, vratiti se srcu i prevladat dvojnost, otkrivajući Jednost. Različito ispoljavanje krajnjeg ishoda glasa Tao Om samo je privid, jer sve što postoji gradi Tao Om.

Ipak, kako Tao Om Ishod nikad nije jednoznačan, Tao Om Ishod života doveo je život do pitanja postojanja. Probudio je u nama moć samospoznaje i otkrio nam vječnost naše Tao Om duše i prolaznost gradivnih Tao Om čestica, koje grade naše tijelo – privremeni hram naše duše. Moć samospoznaje daje nam snagu da razumijem postojanje i život, daje nam snagu da otkrijemo njegove tajne. U trenucima otkirivanja tajni postojanje i Tao Om djelovanja, nastaju jednostavne spoznaje.

31.08.2012. godine;

                 T A O   O M   Z A K O N I T O S T I

 Kompleksnost Univerzuma u kom živimo i brojne promjene unutar njega, koje prate određeni slijed, upućuju nas na postojanje univerzalnih zakonitosti. Šta su i koje su to zakonitosti nije glavno pitanje, već je težište pitanja na čemu one počivaju. 

U Univerzumu bilo na mikronivou ili makronivou vidljivi su stalni procesi stvaranja i razaranja koji su u međusobnoj harmoniji. Svako postojanje prate navedena pravila koja u svojoj suštini ostaju ista, bez obzira na koji se način ispoljavaju. Iako možda drevni čovjek nije poznavao zakonitosti stvaranja i razaranja, brzo je uočio njegove različite forme u prirodi. Najpoznatije čovjekovo poimanje stvaranja i razaranja, jeste kroz smjenu dana i noći, dana koji stvara svjetlo i noći koja razara dan donoseći tamu koju razara ponovo svjetlost stvarajući dan. Iz tog iskustva ljudska svijest je iznjedrila najpoznatiju dualnost dobro i zlo, dobro koje predstavlja svjetlost, te zlo koje predstavlja tamu. Razvojem mistike dualnost se počela posmatrati kao odnos muške i ženske energije, odnos pozitivnog i negativnog, a za metafizičare kao zakonitost suprotnosti koje tvore jedno. Ovakav razvoj ljudske svijesti, doveo je do intuitivnog otkrivanja atoma - kao osnovne gradivne supstance, čijim međusobnim sjedinjavanjem nastaje tvar. Nakon više od 2 milenijuma poslije toga, nauka je dokazala postojanje atoma koji se sastoji od pozitivne jezgre i negativne čestice koja je obilazi, tj. elektrona. Ovo otkriće je potaklo rapidan razvoj fizike, čija dosadašnja otkrića ukazuju na postojanje dvije suprotne, još posve nedefinirane energije u svemiru.

Sve više otkrivajući Tao Om počeo sam razumjevati njegove zaknitosti, koje po mom usudu duboko definiraju cjelokupni Univerzum i sve procese unutar njega. Tao Om nije samo Ishodište Božanskog Duha, niti sveprožimajuća Božanska vibracija. Tao Om je nešto više, prvobitan je izraz Sjedinjene Božanske Svijesti i izvorište svih pojava. Tao Om kao prvobitna osnova postojanja je vječan, stalan i nepromjenjljiv, zapravo nikad se ne mjenja. Sa otkrivanjem prave prirode Tao Om-a, uočava se njegov pečat u svakoj pojavnosti postojanja. Kao i do sada, ovo razumjevanje je prositeklo iz stanja transcedentalnosti, koje sam postigao u toku meditacije. Ono mi je dalo duhovno nadahnuće, zahvaljujući kom sam opisao Tao Om, slijedećim stihovima:                

Izvan granica Univerzuma,

Nalazi se sjeme postojanja,

To je TAO OM

TAO sila Nedejstva,

I OM sila Dejstva. 

Bez Nedejstva,

 Nema Dejstva,

Bez Tao-a nema Om-a,

Sjedinjeni čine Tao Om,

Izvor postojanja.

Zahvaljujući dubokom spoznajnom iskustvu iskazanom kroz navedene stihove, tokom meditacije vizuelizirao sam Tao Om. Samim time Tao Om mi se otkrio u punom svijetlu kao dvokomponentna struktura u stalnoj rotaciji, koja oko sebe stvara polje postojanja. (Vidi: Sliku 1.)

 

Slika 1. Vizuelizirana forma Tao Om-a

 Tao Om ima dvojnu prirodu, a sjedinjen održava Jednotu Univerzuma i osnova je postojanja. Otkrivanje dvojne prirode Tao Om-a, doprinjelo je mom dubokom razumjevanju dvije praiskonske vibracije Tao i Om. Vibracije Tao i Om proizilaze iz istog izvora, neispoljene Božanske Svijesti. 

TAO je sila nedejstva, potka i informaciona matrica postojanja koja nosi poruku kako treba da se ispolji Om.

OM je sila dejstva, odnosno djelujuća energija putem koje se ostvaruje postojanje.

Sa sjedinjenjem Božanske Svijesti, Tao i Om se sjedinjuju i isprepliću, tvoreći Tao Om, kao strukturu u stalnom kružnom kretanju koja je ishodište postojanja. Na osnovu toga Tao Om se  definira kao informaciono-energetska matrica postojanja i oblik ispoljene Božanske Svijesti. Duhovnim riječnikom kazano Tao Om je Božanska čestica, koja određuje cjelokupno postojanje. Tao Om svojim se kružnim kretanjem umnožava, stvarajući Vrtlog svjetlosti koji Stvara. Na taj način Tao Om oko sebe formira polje postojanja kao vid ostvarenja i ispoljenja Božanske Svijesti – Boga. Stoga se Tao Om, kao osnova postojanja umnožavajuće ponavlja stvarajući mnogobrojne oblike postojanja. Iako na prvi pogled izgledaju različito, svi oblici postojanja su Jedno, sve izgrađuje Tao Om.

Sa širenjem Tao Om-a kroz proces Stvaranja, usljed nastanka različitih oblika postojanja došlo je do jačeg ispoljavanja Tao-a ili Om-a, što je uslovilo početak dvojnosti u Univerzumu. Tako i da pomenuti zakon stvaranja i razaranja u svojoj podlozi ima Tao Om. Preduslov za proces stvaranja jeste Tao Om. Međutim ukoliko se izgubi Tao i prevlada Om nastaje razaranje, jer djelujuća sila nema informaciju kako treba da se ispolji. I obrnuto ukoliko prevlada Tao, a izgubi se Om nema ispoljavanja postojanja i dolazi do razaranja. Ovakav slijed je prirodan i neophodan za održavanje Univerzuma, jer uslovljava stalnu uravnoteženost Tao Om-a. Na sličan način se ispoljavaju i ostale dvojnosti u Univerzumu, jer se Tao Om ostvaruje na bezbroj načina. Tako ukoliko prevlada Tao, a ne išćezne Om, i obratno prevlada Om, a ne išćezne Tao, javiti će se neki oblik dualnosti koji je komplementaran nedejstvu, poludejstvu i dejstvu. Na kraju Tao Om je prema ovome u svemu sadržan, u svemu je prisutan, samo ga treba pronaći.

10.05.2010. godine.

                T A O   O M   K O S M I Č K I   K O D 

  

Ovaj post je posvećen dubljem razumjevanju glasa Tao Om koji je iz temelja promjenio tok mog duhovnog traganja i po kom je ovaj web dobio ime. Glas Tao Om kao složenicu duhovnih glasova taoizma i hinduizma, uzeo sam za mantru tokom procesa meditacije kako bi postigao duhovni mir.Zahvaljujući korištenju mantre Tao Om, tokom meditacije ostvario sam proboj svijesti. Navedeno iskustvo dovelo me do novog duhovnog otkrića i spoznaje glasa Tao Om kao duhovne supstance Univerzuma i prvobitne Božanske vibracije.Zbog toga sam se našao u nedoumici oko shvatanja glasa Tao Om kao mantre i kao Božanske vibracije. Pokušavajući to razjasniti primjenom meditacije došao sam do nove spoznaje:

Tao Om je put duhovne spoznaje mira, najveće Božije Vrline.

Sagledavajući ovu spoznaju uvidio sam da je Tao Om zapravo iskra duhovnosti, što je upotpunilo moje razumjevanje glasa Tao Om i što sam izrazio zapisom:

Tao Om je Prvobitni glas Božiji koji sve prožima,

Sjeme je stvaranja, Osnova svih zakona i snažna duhovna Vodilja.

Nakon ovoga postao sam uvjeren da glasovi Tao u taoizmu i Om u hinduizmu imaju znatno starije porijeklo, vjerovatno od neke drevne indo-pacifičke civilizacije.Umirujuće iskustvo duhovne spoznaje glasa Tao Om usmjerilo me ka spoznaji njegova Izvora, zapravo spoznaji Boga i razumjevanju Božije prirode.

 

Iako Cjelovit i Jedinstven, Bog je Praizvor svega,

Beskrajna Svijest što sve Sjedinjuje,

Prostran, Sveprisutan i Neizreciv,

Izvor sveprožimajučeg treperenja Tao Om.

 

 Tao Om je Osnova svega, Sjeme stvaranja,

Ishodište Duha Božijeg, Djelujuće sile Božije

izražene kroz Vrtlog svjetlosti što Stvara.

 

 Nakon ove spoznaje postao sam svjesniji značenja glasa Tao Om kao sveprožimajuće Božanske vibracije na kojoj sve počiva i koja nas vodi Jedinstvu sa Bogom. Sada svaku duhovnu aktivnost započinjem sa mantrom Tao Om, koja me vodi duhovnom razumjevanju svijeta i Univerzuma. Razumjevanje glasa Tao Om dalo mi je odgovore o našem porijeklu, procesu stvaranja, istinu o pravoj prirodi Univerzuma i osnovi postojanja. Daleko od toga da se prema ovom razumjevanju, odnosim kao prema sveobuhvatnom znanju, ono je samo osnova. Sa unapređenjem Tao Om meditacije, postepeno širim svoju svijest i proširujem shvatanje duhovne suštine svaga što jeste. Razumjevanjem duhovne suštine glasa Tao Om otkrivam njegov značaj u duhovnoj sferi postojanja Univerzuma od Apsoluta i astrala, do kosmosa i atoma.

Poseban aspekt glasa Tao Om odnosi se na kosmos i kosmički zakon na kome počiva. Kosmički zakon je prisutan oduvijek i ugrađen je u samo postojanje, osnova je svih zakonitosti prirode i svemira. Ovi zakoni se ne mogu ignorisati ni na koji način, niti pod bilo kojim uslovima, unutar našeg nivoa postojanja. Osnov i kosmičkog zakona je glas Tao Om, njegova sama suština, zbog čega sam ga nazvao i kosmičkim kodom. Kao kosmički kod glas Tao Om ima veliki značaj pošto ukazuje na kosmičko Jedinstvo sa Bogom i harmoniju sa Univerzumom. Pored toga glas Tao Om je nosilac kosmičke svijesti, kao duhovnog posrednika između bića kosmosa. Putem kosmičke svijesti samosvjesna kosmička bića razmjenjuju svoja duhovna iskustva, svjesna glasa Tao Om, kao duhovnog uporišta i Izvorišta duhovne spoznaje.Stoga kosmički zakon mogu nazrijeti samo oni koji su postigli određeni nivo spoznaje.Povodom toga je još Heraklit rekao: 

Onaj  ko spozna zakone kosmosa prosvjetljen je. Ko spozna zakone kosmosa i djela u skladu sa njima kaže se da upražnjava prosvjetljenje“.

Uporedno sa tim, glas Tao Om nas zaista vodi ka prosvjetljenju, jer nas sa suštinom Univerzuma upoznaje na najbolji način. Svjesni da je Božija vibracija Tao Om prisutna u svemu pa i u nama samima, ovaj tekst privodim kraju sa mišlju:

Samo oni koji su dovoljno hrabri da umire svoj um, mogu spoznati suštinu duhovnog traganja“.

Naravo, svako ima svoj način precepcije duhovnih iskustava, te nam se duhovno znanje prenosi onako kako ga najbolje možemo razumjeti. Kroz ovaj tekst sam vam pokazao svoj duhovni uvid u razumjevanje svijeta u kom živimo, proistekao iz duhovne spoznaje glasa Tao Om.

         N O V I   K O N C E P T   U N I V E R Z U M A

Od davnina priroda Univerzuma je tajnovita zagonetka, koja se nameće kao glavno metafizičko pitanje. Brojni pristupi tematici postojanja nastoje dati odgovor na pitanja o porijeklu, prirodi i strukturi Univerzuma. Životima starih naroda upravljalo je ezoterijsko znanje o unutranjoj, vidljivoj i nevidljivoj građi Univerzuma. Danas veliki broj ljudi posmatra Univerzum kroz vjersku prizmu i teoriju „Velikog praska“. Tokom vlastitog duhovnog traganja došao sam do pitanja o porijeklu i prirodi Univerzuma.  

Počev od same definicije Univerzuma kao sveobuhvatne cjeline postojanja, dolazimo do vrlo širokog pojma, koji je vrlo teško razumjeti. Iz tog razloga sam se i odlučio za duhovni pristup razumjevanju Univerzuma, kako bi svoj um očistio od starih shvatanja i pripremio ga za usvajanje novih saznanja. Zahvaljujući meditaciji i slijedeći vlastitu intuiciju, ostvario sam novo duhovno iskustvo iz kog je proisteklo moje razumjevanje Univerzuma.

Tokom meditacije, posvećene spoznaji Univerzuma, vizuelizirao sam strukturu koja se sastoji od sedam kružnica, koje proizilaze iz jedne tačke. Svaka od kružnica je označena nijansama odgovarajuće osnovne boje, koje su unutar strukture, raspoređene redosljedom duginih boja.

Slika 1. Vizuelizirana struktura

Dubljim sagledavanjem vizuelizirane strukture uočio sam njenu fraktalnu prirodu, koja ukazuje na osnovnu strukturu Univerzuma. Svaka kružnica zapravo predstavlja nivo postojanja, odnosno dimenziju Univerzuma. Prema tome Univerzum se sastoji od sedam osnovnih nivoa postojanja, koji se odlikuju određenim spektrom vibracija. Na osnovu spektra vibracija, svaki nivo postojanja ima svoje karakteristike: gustoću, oblike, manifestacije i zakonitosti. Pored sedam nivoa postojanja, unutar Univerzuma razlikujemo i tri frekfencijske ljuske, odnosno frekfencijske raspone gradivne supstance Univerzuma. Povezujući sve ovo sa do sada spoznatim znanjem, shvatio sam osnovnu strukturu i porijeklo Univerzuma. Cjelokupni Univerzum, zapravo je manifestacija Sjedinjene Božanske Svijesti, koja se razvija i ostvaruje kroz mnogobrojne oblike. Stoga vizuelizirana struktura na najbolji način objašnjava proces Stvaranja Univerzuma.

Praizvor svega je Bog, odnosno Beskonačna Božanska Svijest, koja sve Prožima, Osnova bez Početka i Kraja. Iako Manifestovana kroz brojne oblike, uvijek je Ista, Neizreciva i Prvobitna, nosilac je Jednote Univerzuma. Sjedinjena, Božanska Svijest prvi je nivo postojanja Univerzuma, Izvor Božanskog Duha i iskonske Božanske vibracije Tao Om (Amin, Aum, Hunab-Ku, Tao, Yin-Yang itd.)

Drugi nivo Postojanja je Božanski Duh, Djelujuća Sila Sjedinjene Božanske  Svijesti i Izvor Kreacije. Kreacija ili Stvaranje predstavlja proces širenja i ostvarenja Sjedinjene Božanske Svijesti, izražene kroz Vrtlog Svjetlosti što Stvara. Vrtlog Svjetlosti je zapravo, Kreativna sila Božanskog Duha, proistekla iz Božanske vibracije Tao Om, putem koje se ostvaruje Sjedinjena Božanska Svijest.

Beskrajna Božanska Svijest, Sjedinjena Božanska Svijest i Božanski Duh, zajedno čine prvu frekfencijsku ljusku Univerzuma Apsolut. Apsolut je Vječna manifestacija Boga, Prasupstanca Univerzuma i Izvor Božanske vibracije Tao Om, koja je osnova Stvaranja.

Prva manifestacije Kreacije je treći, eterični nivo postojanja, unutar kog se Sjedinjena Božanska Svijest ostvarila kroz brojne oblike do samosvjesnih bića Aluia, odnosno Anđela.

Druga manifestacija Kreacije je četvrti energijski (energestki) nivo postojanja, unutar kog se Sjedinjena Božanska Svijest razvila kroz brojne oblike energije do samosvjesnih energijskih bića Avatara.

Treći i četvrti nivo postojanja zajedno čine drugu frekfencijsku ljusku Univerzuma – Astral. Astral predstavlja više duhovne nivoe postojanja, unutar kojih se razvila hijerarhija duhovnih, bestjelesnih ili astralnih bića Aluia i Avatara.

Peti nivo postojanja je naš materijalni svijet, unutar kog se Kreacija manifestovala kroz tri oblika materije (ageregatna stanja) koja se međusobno nadopunjuju. U materijalnom nivou postojanja Sjedinjena Božanska Svijest se razvila kroz mnogobrojne oblike da samosvjesnih humanoidnih bića Lirana, od kojih porijeklo vode i ljudi.

Šesti nivo postojanja se moža označiti kao svijet vatre, unutar kog se Sjedinjena Božanska Svijest ostvarila kroz mnogobrojne oblike, do samosvjesnih vatrenih bića, danas poznatih kao demoni ili reptiloidi.

Posljednja manifestacija Kreacije je antimaterija, odnosno sedmi nivo postojanja, unutar kog  se sve manifestacija postojanja vračaju u svoj prvobitni oblik, u Beskonačnu Božansku svijest.

Peti, šesti i sedmi nivo postojanja, esencijalni su dijelovi Kosmosa, koji je zapravo treća frekfencijaska ljuska Univerzuma. Ova tri kosmička nivoa postojanja iako zasebne cjeline, u međusobnoj su ravnoteži koja osigurava postojanje svemira. Tamna tvar je fluid u kom egzistiraju planete, planetoidi, asteriodi i komete, galaksija i zvjezde, crne rupe i različiti vidovi antimaterije.

Ovo iskustvo mi je dalo novi uvid u prirodu Univerzuma i jasan smisao postojanja. Univerzum upošte nije materijalan, materijalni svijet je zapravo samo jedan od nivoa postojanja, odnosno spektar vibracija. Ova spoznaja  obara predpostavku da je Unverzum nastao slučajno, te da je sve što sadrži, uključujući i nas same, nema neki smisao. Univerzum je zapravo samo manifestacija Sjedinjene Božanska Svijesti, koja možda unikatana jedna ili jedna od brojnih. Univerzum je toliko savršen, on je samomanifestovan jer djeluje nezavisno kroz vrlo precizne zakonitosti, koje nastojimo spoznati i razumjeti.