TAO OM

Portal za alternativnu duhovnost i razvoj svijesti

         T A O   O M  -  P R O S V J E T LJ E NJ E

  Zastati na trenutak, potrebno je i na duhovnom putu, kako bi se sagledala dotadašnja iskustva i ostvarili uvidi u dotadašnje spoznaje. Tao Om spoznaja kojoj sam pristupio, dovela me do uvida sa kojima sam promjenio svoja dotadašnja duhovna promišljanja. Međutim u par navrata tokom Tao Om spoznaje, došao sam do određenog zasićenja. Pitajući se zbog čega, nastao je  ovaj tekst.

Mislim da je težnja uma za sigurnim znanjem odgovor na postavljeno pitanje. Kada nešto spoznamo, često smatramo da dalje ne treba da idemo i počinjemo se vrtiti u krugu do tog trenutka spoznatog. To je ono što se stalno dešava na duhovnom putu, što nažalost može da odvede i u stranputicu fanatizma. Ukoliko ne bi bilo preispitivanja duhovnog puta, to bi značilo njegov kraj, kraj uvjetovan prirodnim težnjama uma za sigurnošću. Na neki način nad našim duhovnim rezvojem bdije naša svijest, koja uvijek prepozna trenutak zasićenja. Kada dođe do duhovnog zasićenja, to je znak da moramo odbaciti suvišno. A o tome govori zen priča

ŠOLJICA ČAJA:

Nan-ina, japanskog učitelja zena razdoblja Meiji, posjeti jednoga dana neki znalac sa željom da se kod njega raspita o učenju zena. Nan-in posluži čaj neočekivanom gostu. Kada je šoljicu čaja već ispunio do vrha, zen učitelj nastavi sipati čaj. Znalac uoči kako se čaj prelijeva.

- Ne mogavši se više suzdržati, obrati se zen učitelju riječima: „Šoljica je do vrha puna. Čaj više u nju ne može stati!" „Nalik ovoj šoljici", odvrati Nan-in, ,,i ti si prepun svojih uvjerenja i pretpostavki. Kako ti mogu protumačiti zen učenje ako prethodno nisi ispraznio svoju šoljicu?“

Glas Tao Om je postao moj duhovni zov ka spoznaji tajni života i bitka, zov ka samospoznaji. Zahvaljujući tome spoznao sam metafizičku prirodu glasa Tao Om, ušao u njegovu mistiku i puteve ispoljavanja. Te stao na pola puta, rastrzan između metafizičkog i duhovnog razumjevanja. Ovaj unutarnji takoreči sukob, označio je duhovno zasičenje. Označio je novo prispitivanje, koje me dovelo do Tao Om prosvjetljanja.

Ponovni trenuci preispitivanja nekako su se poklopili sa nedavnim snježnim danima i obilnim snijegom koji nas je sve podsjetio na moć prirode. Svojim obiljem snijeg je i najnemirnijim mjestima pružio mir, dajući savršeno ozračje za duhovno prispitivanje. Gledajući kako snijeg pada, stopio sam se s njegovim kretanjem i spoznao sam svoje istinsko ja. Spoznao sam svoje jedinstvo, sa snijegom koji pada, postao sam i sam duhovna pahulja. Posmatrajući kako pahulje snijega padaju spokojno, nježno i tiho, uplovio sam u snježnu meditaciju. Dostigao sam stanje, u kom sam stekao nova saznanja o glasu Tao Om i njegovoj vezi sa našim duhom i svom prirodom. Sve je započelo sa spoznajom:

Istina je snažna.

Istina je prisutna jedino ako je živa.

Sve što postoji, glasa Tao Om i njegove kretnje je plod.

Tao Om je istina. Živa istina.

Prema tome, padanje pahulja snijega je istina preslikana na svim poljima postojanja. Živa istina, koja govori o vjećnom, beskonačnom i trajnom kretanju. Kretanju glasa Tao Om koje je osnova postojanja. Jer kao što pahulje snijega jedna drugu sustižu, tako i Tao Om čestice jedna drugu sustižu i ostvarenje čini mogućim. Stopivši se s kretanjem pahulja snijega ka tlu, osjetio sam moć sadašnjeg trenutka, otkrio sam prirodu sadašnjosti. Iako prolazan trenutak, pogled na pahulje snijega koje padaju, otkrio je mirnoću promjene. Pahulje snijega padajući polako i mirno dovode do promjena, mjenjaju sve oko sebe i stvaraju ozračje prirodnog nadahnuća, iz kog izvire duhovno znanje. Smireno padanje snijega otkrilo je veličanstvenu moć težnje za promjenom. Razotkrilo je mir i spokoj, jedinstvo i slobodu, jasnoću i čistoću, svježinu i lakoću. Padanje snijega pokazalo je jednostavan prirodni put ostvarenja, koje je ogledalo svakog duhovnog stremljenja.

Kako je snijeg prestao padati, preispitivanje se nastavilo spokojnom šetnjom, kroz sniježnu idilu. Golemi snježni pokrivač stvorio je jedinstveno ozračje mira, unutar kog sam spoznao duhovnost stjecanja mudrosti jedinstva. Snijeg je svemu mir dao i na tajnu mira me uputio. Predamnom se pružalo jedno obilje promjene, obilje čistoće i prostranstvo mira. Savršen trenutak za duhovnu šetnju, koja otkriva duhovnu istinu i daje prosvjetljenje. Prosvjetljenje koje otkriva koliko smo povezani sa svim i koliko smo slabi kada pokušavamo da se izdignemo iznad jedinstva postojanja. Sa druge strane, snijeg mi je pružio priliku da pristupim drevnoj duhovnoj vježbi „raspoznavanje puteva“. Vježbi koja započinje kretanjem po utrtim stazama, a potom završava tako što sami pravimo vlastitu stazu. Što treba da primjenjujemo na sopstvenom duhovnom putu, čineći ga bogatijim i otvarajući sebe prema različitim novim iskustvima.

Svaki sniježni kutak je pokazao i snagu promjene, promjene s kojom se moramo pomiriti u životu. Brzina promjena koje je snijeg stvorio, razotkrila je prizore savršenstva i ljepote, koji su postali spontani izvori prosvjetljenja. Sa prvim sunčanim danom snježno okruženje iznjedrilo je igru svjetlucajućih kristala, čiji me odsjaj podsjetio na iskre prosvjetljenja. Koje su me nerijetko dovodile do jednostavnih i savršenih spoznaja.

Ovo iskustvo sam povezao sa komentarom Osha, u djelu Zapisi Zanesenjaka, gdje se govori o duhovnoj poruci snijega:

„Snijegom pokrivena,
brda Himalaja
sunce obasjava.

Obasjavajući snijeg
zrake sunca,
otkrivaju bezbroj dragulja.

Dragulj simbolično predstavlja vječnost. Kakva neobična pojava: snijeg, kratkotrajan - jedan momenat ovdje, sljedeći momenat nestaje - ponekad predstavlja vječnost...

Snijeg,
sunčev izlazak
i dragulji.

Čudo vječnog postojanja
odraženo u kratkotrajnom,
u pojavi svjetlucanja.

 Baš kao što se mjesec odražava u jezeru, čak i valovi ga mogu pokvariti, samo kamenčić bačen u jezero je dovoljan. Ali iako može biti uznemireno, ono je sposobno reflektirati onostrano u svojim neuznemirenim momentima. To ja zovem meditacijom: jedan neuznemireni momenat uma - koji je uvijek uznemiren, ali je sposoban biti neuznemiren.“

 Naposljetku topljenje snijega je pokazalo prolaznost svega i ograničenost trajanja, kroz intenzivan put ostvarenja vode i Tao Om čestica koje je tvore. Koliko god se opirali promjeni promjena je tu. Nema drugog toka osim toka promjene. Prisilna nepromjenjljivost i stalnost je lažna iluzija nadvladavanja prirodnog toka. I ona nije u skladu sa Božanskim ostvarenjem kroz Tao Om čestice. Suoćenje sa mudrosti promjene dalo mi je uvid u mudrost Tao Om ostvarenja, oslobodivši spoznaju:

Budi istina i samo istina.

Jedina istina je pokret i promjena.

Događanje i dešavanje je istina.

 Protekla zima mi je pružila savršenu priliku da obacim duhovne stranputice i vidim da je stvarna duhovnost jedini životni putokaz. Ona preslikava stvaralačke težnje prirode u naš život, upućuje na pozitivne tokove ostvarenja i ukazuje na ono što zaista jesmo.

ŽIVO BIĆE U PROCESU SAMOSTVARENJA!!!

20. 03. 2012. godine;

    T A O   O M  -  P O Z I V  N A  S P O Z N A J U

Prihvatajaći Tao Om kao mantru tokom meditacije, prihvatio sam poziv na spoznaju. Otkrivajući metafizičku prirodu glasa Tao Om, otkrio sam duhovnu pozadinu postojanja. Time sam stupio na duhovni put, put koji me doveo pred novi izazov, izazov spoznaje puteva ispoljavanja glasa Tao Om. Izazov suočavanja sa cjelokupnom mistikom glasa Tao Om.

 Tao Om nosi poruke najvišeg znanja, Božanskog znanja od kog je poteklo sve. Kao takav glas Tao Om je velika nepoznanica, gdje metafizičko razumjevanje glasa Tao Om predstavlja grubi opis njegove prirode. Tako da zvuk Tao Om predstavlja poziv na spoznaju, koja uključuje spoznaju bezbroj puteva ispoljavanja glasa Tao Om i sticanje mudrosti postojanja, koja iz njih proizilazi. Na osnovu toga, nameću se različita pitanja, šta je to što uvjetuje različito ispoljavanje zvuka Tao Om, šta je to što Tao Om u određenom smijeru pokreće i kod ispoljavanja usmjerava.

Nastao sjedinjenjem iskonskih Božanskih prazvukova Tao i Om, glas Tao Om sažima svu Božansku stvaralačku vještinu, kao Božanska sila koja tvori sve. U stalnoj kružnoj kretnji Tao Om se umnožava i trepti, stalno se širi i stvara sve što postoji, u skladu sa Božanskom Voljom. Tao Om tvori različite ishode, koji su u suštini Jedno, a to Jedno je Univerzum cijeli. Ne postoji razlika između čestica glasa Tao Om, osim one uvjetovane njihovim različitim ispoljavanjem, koje je rezultat Božanske Volje. Umnožavanjem Tao Om ne gubi svoj smisao, ne gubi suštinu, već se širi u pravcu novih ostvarenja Božanske Svijesti - Boga. Od samog početka Tao Om pulsira prostranstvima Univerzuma, poput cvijeta bogatog laticama, širi se u svim smjerovima, tvoreći sve. Tvoreći sve, Tao Om ne poznaje granice, prisutan je svugdje i slijedi sve puteve postojanja. Kako proizilazi iz Božanske svijesti glas Tao Om, poveznica je postojanosti sa Božanskim Izvorom. Sva mudrost koja proizilazi iz glasa Tao Om, proizilazi iz Božanske poruke, sadržane u njemu. Tao Om sadrži i prima Božanske poruke, putem energetskih kanala što ih čine granične niti zvuka Tao Om. Putem ovih kanala svaka čestica zvuka Tao Om savršeni je primalac Božanske poruke, u vezi je sa Božanskom Sviješću.

Upoznavanje s glasom Tao Om vodi dubokoj duhovnoj promjeni, promjeni koja nas povezuje sa Božanskim znanjem. Tao Om postaje privlačan svakome ko ga spozna i kroz duhovnu spoznaju otkriva. Priroda je savršena riznica ispoljavanja zvuka Tao Om, mjesto je gdje se njegovo ispoljavanje najbolje uočava. Prirodna harmonija plod je djelovanja glasa Tao Om, čije savršeno djelovanje, čini savršenstvo prirode. U savršenstvu prirode, ogleda se mudrost, ravnoteža i snaga životne sile što pokreće život u prostranstvima prirode, koja se ne rasipa, a sve kroz vrijeme mjenja. Moć ove promjene izvire iz plesa zvuka Tao Om, čija je najveća vrijednost postojanost, kroz promjenjljivost. 

 

Tao Om ostvaruje postojanost kroz sveprisutnost, a promjenjljivost uvjetovana je Božanskom porukom, porukom koja uslovljava stvaranje. Tao Om oruđe je Božanskog ostvarenja, stvaralačka nit sastavljena od bezbroj Tao Om čestica, što čine mrežu postojanja. Mreža Tao Om čestica mreža je postojanja, u kojoj je svako čvorište Tao Om čestica, a svaka praznina polje ispoljavanja Tao Om čestice. Poput slapova iz svake Tao Om čestice, umnožava se Tao Om i širi u cilju Božanskog ostvarenja. Preko mreže postojanja, razdvaja se djelovanje Tao Om čestica, koje izgrađuju različite oblike postojanja. Unutar nje Tao Om je usmjeren ka izgradnji ili razaranju Univerzuma, samoostvarenju Božanske Svijesti, promjenama unutar Univerzuma, obnovi tokova postojanja i ispoljavanju Božanskog duha. Postojanje je veliki ples glasa Tao Om, koji uvjetuje cijeli njegov tok. Ovaj tok sadrži sve mudrosti koje proizilaze iz Božanskog Bića i sjedinjuju se kroz djelovanje zvuka Tao Om. Kroz Tao Om ispoljava se Božanski Duh, sažet u česticu djelovanja – Tao Om. Božanski duh, Tao Om pokreće, širi i usmjerava, stvarajući različite oblike postojanja. Umnožavanje Tao Om čestica početak je izgradnje, početak je svih početaka. Tao Om prema više težnji je usmjeren, za sve otvoren, povezan s Božanskim Izvorom, čini sve, isprepleten je, savršeno ispoljen, Božanskim Duhom rukovođen. Razdvajanjem djelovanja Tao Om čestica, stvorena je raznolikost postojanja i pomjeren je tok ostvarenja u bezbroj mogućnosti. Tao Om čestice usmjerene ka samoostvarenju, postale su sjeme života, živototvorne čestice, što se prema životnom iskustvu usmjeriše. Božanska svijest usmjerena prema potpunom samoostvarenju kroz djelovanje glasa Tao Om, stvorila je život. Život je savršeno Božansko djelo, plod je živototvorne Tao Om čestice, koja je sjeme života i počivalište duša. Svaka duša je sažeta u Tao Om čestici, koja teži životu. Ta težnja, u skladu sa Božanskom porukom stvorila je živototvorni Tao Om, sveprivlačan Tao Om česticama usmjerenim prema izgradnji, koja život čini mogućim. Slijedeći ostvarenje života, živototvorni Tao Om postao je izvor mnoštva životnih oblika, koji teže različitim oblicima životnog ostvarenja. Tao Om izgrađujući život, stvorio je još jednu dimenziju postojanja. Dimenziju obavijenu Božanskim Duhom, unutar koje je započeo novi tok Božanskog samoostvarenja. Povezan sa Božanskom svijesti, Tao Om omogućava postojanje, djelujući na cijeli Univerzum koji izgrađuje. Živototvorni Tao Om prožeo je cijeli Univerzum i dao životni pečat postojanju. Kako izgrađuje sve, Tao Om tvori Jedinstvo postojanja i stvoreni život dio je tog jedinstva. Iz tog jedinstva proizilazi savršena upućenost različitih oblika postojanje jednih na druge. Ipak Tao Om ne poznaje vrhovna ostvarenja i život nije vrhovno ostvarenje. Različita ostvarenja glasa Tao Om ne predstavljaju različitost, već jedinstvo glasa Tao Om kroz mnoštvo oblika. Tao Om otkriva se kroz jednostavne istine, istine savršenstva koje odišu Božanskom mudrošću. Božanska mudrost stalno prati djelovanje glasa Tao Om prati i svaku Tao Om česticu dotiće. Iz Božanske mudrosti proizilazi sva stvaralačka snaga glasa Tao Om, ona je tajnovita i ne otkriva sve, ali čini da vidimo sve njene ljepote. I sve što vidimo je opet Jedno, jedinstveno Božansko djelo, kroz Tao Om, Božanskom Svijesti prožeto.

 

 Prema tome, Tao Om je snažan poziv na spoznaju. Tao Om nas umjerava da ga u svemu tražimo i sagledamo, i da sagledamo sve što izgrađuje i da ga u sebi pronađemo. Tražiti Tao Om, poziv je na istinu, poziv na jedinstvo i na spoznaju Božanske mudrosti. Tao Om stoji iza svega, sve izgrađuje savršeno, u skladu i ravnoteži. Pogled na Univerzum, pogled na Kosmos, pogled na Zemlju, pogled na život, pogled je prema veličanstvenoj snazi Božanskog zvuka Tao Om. Sve što Univerzum čini, sve što svemir čini, jeste Tao Om. Tao Om je stvaralački prah zemlje, zraka, vode i vatre, i čestica u praznini svemira, praznini koja je u našim očima i punini ispunjenoj Tao Om česticama. Pogled na sve to, kada se spozna Tao Om, prosvjetljujuće je iskustvo i snaga koja nam daje životnu mudrost. S prvim treptajem koji učini Tao Om, rođena je harmonija, rođen je sklad i rođeno je savršenstvo u potpunom jedinstvu sa Božanskim Izvorom. Hramonija u prirodi majci našoj, harmonija u svemiru ocu našem, duboka je suština glasa Tao Om. U svemu je sadržana harmonija djelovanja glasa Tao Om i u dubini svakog postojanja uviđamo postojanje harmonije. Potpuni mir vlada djelovanjem glasa Tao Om. U tom miru, Božansko znanje dostiže potpunu vrijednost i spoznaja glasa Tao Om znači put mira, put do spoznaje savršenog znanja. Tao Om nam pokazuje da je naša duša, i da je on čini i da ga moramo pronaći u sebi, duboko u sebi. Pronaći Tao Om u sebi znači pronaći i majku i oca, i brata i sestru u svemu, svakoj biljci, životinji, kamenu, potoku i zvjezdanom nebu. Spoznajom glasa Tao Om, postižemo jedinstvo sa cijelim postojanjem, sa svim Tao Om česticama. Središte svake duše je Tao Om, vjećan izvor našeg života i održavatelj tijela naših, koja stićemo na putu ostvarenja naše duše. Najveća duhovna vrijednost jeste spoznati Tao Om, jer nas ta spoznaja vodi miru sa našom okolinom, miru sa prirodom. Priroda je riznica djelovanja glasa Tao Om i odvajanje od te riznice, odvajanje je od Izvora duhovne istine. Gubitak veze sa duhovnom česticom, duhovnim treptajem i zvukom Tao Om, početak je propadanja i Izvor cjelokupnog razaranja u Univerzumu. Vratiti se vezi sa duhovnom česticom Tao Om, vratiti se vezi s Božanskim Izvorom i prihvatiti tok sopstvenog samostvaranje, kao djelića Božanskog ostvarenja, vrhovni je duhovni cilj. Tao Om nije samo gradivna čestica, Tao Om je izraz Božanskog Duha i duhovna sila, koja sve pokreće i sve čini onakvim kakvo jeste. Posvećeni spoznaji Božanske čestice Tao Om, otkrivamo veličanstvenu tišinu postojanja, tišinu koja oslobađa naše duhovno biće u punom svjetlu. Sa postignutom duhovnom tišinom, možemo oslušnuti Tao Om i postignuti prosvjetljenje. Prosvjetljenje sa kojim otkrivamo Božansko u sebi, Božansku česticu Tao Om. U potpunoj svjesnosti značenja glasa Tao Om, otkrivaju nam se jednostavne istine, otkrivaju nam se iskre prosvjetljenja. Ove iskre prosvjetljenja izražavam i ovdje kroz stihove, koji slijede:

- I -

Tao Om,

sićušna je praznina,

prožeta Božanskom porukom.

Tvori sve što postoji,

Ispoljava se potpuno mirno,

a djeluje snažno. 

- II -

Mirnim ispoljavanjem,

Tao Om pokazuje,

Božansku mudrost.

Mudrost savršenstva,

vjećnost postojanja,

promjenjljivost djelovanja.

- III -

 Božanski Duh,

Tao Om pokreće,

Stvaralačku vještinu ostvaruje.

Silu Božanskog djelovanja,

koja poput talasa,

ispunjava sve Tao Om čestice.

 - IV - 

 Božansko djelovanje,

oslobađa sjeme znanja,

sažeto u Tao Om.

Povezan s Božanskim Duhom,

Tao Om izgrađuje sve,

savršeno i skladno. 

- V -

Traganje za Božanskom česticom,

glasom Tao Om,

vodi u duhovna bespuća.

U područja i prostranstva,

gdje se Tao Om,

ispoljava potpuno.

- VI - 

Kao što drvo,

preko razgranatog korijenja,

iz zemlje crpi vodu.

Tako je i Tao Om,

razgranata spona,

s Božanskim Izvorom.

- VII - 

 Tao Om,

lako je pronaći,

na tihim mjestima.

Najteže ga je,

u sebi pronaći.

i spoznati. 

 - VIII -

Tao Om,

središte je naše duše,

počivlaište je našeg duha.

Spoznati Tao Om,

znači spoznati sebe,

spoznati svoje duhovno biće. 

 20.07.2011.godine;

 I

Tao Om je vjećan

i sveprisutan.

Božansko Znanje,

Majka mu je.

Božansko djelovanje,

Otac mu je.

II

Sve se mijenja,

samo Tao Om ne.

Iako je nosilac,

svake promjene.

Tao Om jedinio postoji,

sve drugo su obmane.

 III

Traganje za novim smislom,

vodi u besmisao.

Sve što postoji,

oduvjek ima smisao.

Sve njeguje Božanska misao,

a smislenim čini Tao Om. 

 

IV

U potrazi za suštinom,

susreće se Tao Om.

Tao Om je suština bitka,

i jedina istina.

Kada se zastori otklone,

Tao Om preostaje.

V

Tao Om je jedan dah,

Božanske svijesti,

Satkan od Božanskog,

udaha i izdaha.

Tao je Božanski udah,

a Om Božanski izdah.

VI

Postojanje ima jedan Izvor,

a mnoštvo oblika.

Izvor je Božansko Biće,

ishodište oblika je Tao Om.

Tao Om je božanska čestica,

Koja treperenjem sve izgrađuje.

 

 

 23.03. 2011. godine; 

 I

Tao Om je vjećan

i sveprisutan.

Božansko Znanje,

Majka mu je.

Božansko djelovanje,

Otac mu je.

II

Sve se mijenja,

samo Tao Om ne.

Iako je nosilac,

svake promjene.

Tao Om jedinio postoji,

sve drugo su obmane.

 III

Traganje za novim smislom,

vodi u besmisao.

Sve što postoji,

oduvjek ima smisao.

Sve njeguje Božanska misao,

a smislenim čini Tao Om. 

 

IV

U potrazi za suštinom,

susreće se Tao Om.

Tao Om je suština bitka,

i jedina istina.

Kada se zastori otklone,

Tao Om preostaje.

V

Tao Om je jedan dah,

Božanske svijesti,

Satkan od Božanskog,

udaha i izdaha.

Tao je Božanski udah,

a Om Božanski izdah.

VI

Postojanje ima jedan Izvor,

a mnoštvo oblika.

Izvor je Božansko Biće,

ishodište oblika je Tao Om.

Tao Om je božanska čestica,

Koja treperenjem sve izgrađuje.

 

 

 23.03. 2011. godine; 

 I

Tao Om je vjećan

i sveprisutan.

Božansko Znanje,

Majka mu je.

Božansko djelovanje,

Otac mu je.

II

Sve se mijenja,

samo Tao Om ne.

Iako je nosilac,

svake promjene.

Tao Om jedinio postoji,

sve drugo su obmane.

 III

Traganje za novim smislom,

vodi u besmisao.

Sve što postoji,

oduvjek ima smisao.

Sve njeguje Božanska misao,

a smislenim čini Tao Om. 

 

IV

U potrazi za suštinom,

susreće se Tao Om.

Tao Om je suština bitka,

i jedina istina.

Kada se zastori otklone,

Tao Om preostaje.

V

Tao Om je jedan dah,

Božanske svijesti,

Satkan od Božanskog,

udaha i izdaha.

Tao je Božanski udah,

a Om Božanski izdah.

VI

Postojanje ima jedan Izvor,

a mnoštvo oblika.

Izvor je Božansko Biće,

ishodište oblika je Tao Om.

Tao Om je božanska čestica,

Koja treperenjem sve izgrađuje.

 

 

 23.03. 2011. godine; 

     T A O   O M   I Z V O R   O N O S T R A N O G


Spoznaja glasa Tao Om, sama po sebi nema značaj, ako se ne može razumjeti njegova stvarna priroda. Transcendentalno iskustvo spoznaje glasa Tao Om, pružilo mi je sadržajan i višeznačan uvid u njegovu prirodu. Počevši od Izvora, biti i zakonitosti ispoljavanja, spoznao sam značenje glasa Tao Om sa više aspekata. Prateći navedeni slijed predstavljam stečeno duhovno znanje o glasu Tao Om, opisujući njegovo ispoljavanje kroz različite oblike i tokove postojanja.
 
Prije postojanja Nestvorena, Vječna i Samopostojana Božanska svijest sve je činila i tvorila. Božanska Svijest Savršena i Neispoljena, spoznajom spostvene moći se ispoljila, oslobađajući dva iskonska zvuka Tao i Om. Tao zvuk znanja i Om zvuk djelovanja, čijim sjedinjenjem je nastao zvuk Tao Om, kao izraz Božanske Volje. Zvuk Tao Om u svom Izvorištu treperi i započinje kružno kretanje. Kružnom kretnjom Tao Om se širi i umnožava tvoreći Vrtlog svjetlosti, koji je izvorište Božanskih energija, koje se pružaju u različitim smjerovima, koji su zapravo putevi stvaranja. Tao Om sve pokreće, početak je i izvorište onostranog, osnova iz koje proizilazi djelovanje Božanske svijesti. Kao Božanska iskra postojanja rasvjetljava staze stvaranja i otkriva tajne postojanja. Božanska svijest je započela stvaranje, stvorivši duhovno polje stakano od Božanskog zvuka Tao Om. Nastalo duhovno polje pripada onostranom, iz kog je izraslo cjelokupno vidljivo i nevidljivo postojanje. Tao Om izgrađuje prostranstva i bespuća onostranog, unutar kog po volji Božanskoj, Tao Om gradi sve i svemu oblik daje čineći postojanje.


 U svom najdubljem značenju Tao Om, kao prvobitni Božanski zvuk je jedina duhovna čestica postojanja. Stoga svako je postojanja obmana, koja zamagljuje sveprisutni i uvijek postojani Božanski zvuk Tao Om. Tvoreći Tao Om, Božanska Svijest ispoljila je svoju stvaralačku vještinu. A sa širenjem iskonskog zvuka Tao Om tokom stvaranja, došlo je do različitog ispoljavanja zvuka Tao Om i oblikovanja različitosti postojanja. Stoga ispoljavanje glasa Tao Om prate duhovne zakonitosti, zakonitosti onostranog, a osnovne zakonitosti onostranog su zakonitosti stvaranja, postojanja i razaranja.

 

 I - Zakonitost stvaranja koju uzrokuje brzo ispoljavanje zvuka Tao Om, u cilju stvaranja vrtložnog djelovanja, čiji je plod Vrtlog svjetlosti što stvara. Sve što je nastalo, čini se da je nastalo brzo, a iza tog privida se krije brzo djelovanje glasa Tao Om, koje sve stvara po uputi Božanskoj.

 

II - Zakonitost postojanja plod je kretnje Božanskog zvuka Tao Om koja je uzrok bitka i postojanja. Tao Om kao jedina i uvijek postojana čestica, čini i tvori sveukupnu postojanost, u svim njenim različitostima. Sve što postoji je jedno, izgrađeno od iste Božanske čestice Tao Om koja je nosilac jedinstva postojanja.

 

III – Zakonitost razaranja je posljedica slabljenja djelovanja Božanskog zvuka Tao Om, koje se ispoljava na tri načina:

1. Ukoliko se izgubi Tao, a prevlada Om, nastaje razaranje, jer bez glasa znanja Tao, nedostaje znanje kako treba da se ispolji zvuk djelovanja Om.

2. Ukoliko se izgubi Om, a prevlada Tao, nastaje razaranje, jer bez glasa djelovanja Om ne može se ispoljiti znanje koje nosi glas Tao.

3. Ukoliko prevlada Tao, a ne išćezne Om, i obratno prevlada Om, a ne išćezne Tao, nastaju sile poludejstva, koje su početak razaranja.

 Izvan okvira vidljivog postojanja ispoljavaju se ove nevidljive, ali sveprisutne Božanske sile onostranog. One definiraju cjelokupno postojanje i njihovo spoznavanje otkriva duhovno znanje, o tome da sve što postoji, tvori Božanski zvuk i čestica Tao Om. Tao Om je pretača svih stvari, Izvor je svog postojanja i oruđe ostvarenja Božanske Svijesti. Otkrivanje glasa Tao Om kao gradivne čestice Univerzuma, preobražava poimanje stvarnosti postojanja. Spoznaja potpunog značenja glasa Tao Om, daje duhovnu snagu da se uvide zakonitosti koje prate njegovo ispoljavanje. Ove zakonitosti iako se čine zamršenim su jednostavne i za svakog ko spozna Tao Om razumljive. Osim zakonitosti stvaranja, postojanja i razaranja, Tao Om kao duhovno ishodište postojanja, prati i sve druge zakone, procese i tokove unutar postojanja. Izgrađujući polje onostranog Tao Om čini potku postojanja i okosnicu stvaranja. Polje onostranog je poput mreže u kojoj Tao Om čini svako čvorište, a praznina prostor u kom se ispoljava Tao Om. Tako zvuk Tao Om tvori polje onostranog, u kom je prisutan od samog početka stvaranja. Polje onostranog iako je beskrajno i prostrano gradi sićušno Božansko djelo Tao Om. 

 Kretanje zvuka Tao Om započinje ples onostranog, koji sve oblikuje i uvidjeti Tao Om u plesu tom, znači u pronicanje u suštinu. Božanska svijest pruža niz niti  prema postojanju, a te niti povezuje Tao Om. Tao Om je istina čista bez ikakve primjese, nedjeljiva i u svemu ispoljena. Tao Om je ujedno Božanski glas i zvuk, iskra i čestica, koja se kroz stvaranje širi i umnožava, a ne gubi svoju suštinu, koja je osnova Božanskog djelovanja.  Sve stvoreno plod je djelovanja glasa Tao Om, a cjelokupna priroda je riznica slobodnog ispoljavanja glasa Tao Om. U netaknutim predjelima prirode Tao Om upravlja svim procesima i tu se najlakše uočava. Tako se uviđa savršen red i sklad, čiji je Izvor Tao Om. Kroz Tao Om Božanska svijest ostvaruje svoju vjećnu moć, koja je sve stvorila i koja sve održava u ravnoteži i skladu. Božanska moć je izražena kroz zvuk Tao Om.

Spoznaja glasa Tao Om plod je duhovnog uvida koje je teško iskazati, pa ga izražavam kroz stihove. Ovi stihovi su prizašli iz duhovnih uvida i nadahnuća koje su mi pružili. Oni na najbolji način otkrivaju prisutnost glasa Tao Om.

- I -

Tao Om je vjećan

i sveprisutan.

Božansko Znanje,

Majka mu je.

Božansko djelovanje,

Otac mu je.

- II -

Sve se mijenja,

samo Tao Om ne.

Iako je nosilac,

svake promjene.

Tao Om jedinio postoji,

sve drugo su obmane.

 - III -

Traganje za novim smislom,

vodi u besmisao.

Sve što postoji,

oduvjek ima smisao.

Sve njeguje Božanska misao,

a smislenim čini Tao Om.  

  - IV -

U potrazi za suštinom,

susreće se Tao Om.

Tao Om je suština bitka,

i jedina istina.

Kada se zastori otklone,

Tao Om preostaje.

- V -

Tao Om je jedan dah,

Božanske svijesti,

Satkan od Božanskog,

udaha i izdaha.

Tao je Božanski udah,

a Om Božanski izdah.

- VI -

Postojanje ima jedan Izvor,

a mnoštvo oblika.

Izvor je Božansko Biće,

ishodište oblika je Tao Om.

Tao Om je božanska čestica,

Koja treperenjem sve izgrađuje.
 

 23.03. 2011. godine; 

             T A O  O M   I Z V O R   S P O Z N A J E

Težeći duhovnoj spoznaji u konačnici sam odabrao meditaciju uz mantru Tao Om. Umirivši svoj um korištenjem mantre Tao Om, tokom meditacije sam ušao u stanje transcendentalnosti iz kog je pristekla moja duhovna spoznaja. Neopisivo je unutarnje iskustvo, ostvariti spoznaju na vlastitom duhovnom putu, jer je to siguran znak da ideš u pravom smjeru.

 

Posvetivši se meditaciji uz mantru Tao Om, polako sam mjenjao svoju svijest, naposljetku ostvarivši proboj svijesti. Proboj svijesti je ustvari bio trenutak spoznaje u kome se sjedinjuju beskonačnost, tišina i svijetlost, tokom kog sam spoznao prirodu Uneverzuma. Postigao sam stanje duhovnog mira koje nadilazi svaku misao spozvaši iskonsko Jedinstvo i sveprožimajuću Snagu koja nas vraća Izvoru, otkrivajući nam znanje. Ovako stečeno znanje je neizmjerno i neikazivo, te nam otkriva prirodu Univerzuma, kao sveobuhvatne cjeline postojanja. Kroz cjelokupno meditativno iskustvo, spoznao sam određeno znanje o Bogu, o mantri Tao Om, Univerzumu i njegovim zakonitostima. Spoznato znanje mi je dalo duhovno nadahnuće, koje sam izrazio kroz stihove. Ovi stihovi su rezultat moje spoznaje i predstavljaju razumjevanje spoznatog. Sada sa vama želim podjeliti spoznato znanje, na jednostavan način u nastavku teksta. Kako bi u pravom smislu riječi razumjeli moju spoznaju, svaki napisani stih ću obrazložiti, jer se duhovno znanje ne može uvijek iskazati riječima. Put duhovne spoznaje je bez sumnje težak i niko neće ostvariti prosvjetljnje ukoliko ne umiri svoj um. Umirivši um tokom meditacije ostvario sam proboj svijesti, spoznavši znanje koje izražavam kroz stihove.

 I

Prije početka vremena,

Od praskozorja svijeta,

Svevišnja Ličnost,

Bog,

Vlada Univerzumom.

Prvu spoznaju prizašlu iz mog duhovnog puta, koja me i potakla na dalje duhovno

traganje,  izrazio sam kroz ovaj stih. Ona otkriva iskonsku prirodu Univerzuma i ukazuje na Boga koji je Prvobitan Vladar Univerzuma. Spoznao sam da je Svevišnji Bog uvijek izvan vremena i da kao Uzvišena Ličnost sve održava dajući neizreciv mir i sklad. Ova spoznaja  mi je olakšala duhovno traganje, jer sam spoznao Boga kao nosioca bivanja.

II

Bog je Jedan,

Plemenit i Vječan Tvorac,

Jedinstven i Sveprisutan,

Izvor Postojanja,

Početak i Kraj

Temeljna spoznaja o Jedinstvu, upućuje na Jednog Boga, koji je Vječan Izvor svega što postoji. Bog je Plemenit, jer svemu što postoji daje sklad i harmoniju što su osnova Univerzuma. Bog iako Cjelovit, Sveprisutan je, u svemu je na neki način Ispoljen. A upravo ova sveprisutnost Božija stalno nas upućuje da se okrenemo životu uz Boga, tražeći Ga u svemu. Jer sve proizilazi od Boga, Bog je Početak i Kraj.

III

Sve proizilazi od Boga,

I počiva na Volji Božijoj

Izraženoj kroz Tao Om

Prvobitni Zvuk Božiji

Što sve prožima

IV

Tao Om

 Ispoljen je u svemu,

Početak je Stvaranja,

Osnova je svih Zakona,

I snažna duhovna Vodilja.

Sve potiče od Boga i počiva na Volji Božijoj, uzvišeni je zakon Univerzuma. Volja Božija Izražena je kroz Tao Om, prvobitni Zvuk Božiji, koji treperi u svemu i sve održava. Ako smo svjesni Tao Om-a u svemu, svjesni smo i Božije prisutnosti u svemu. Tao Om sve održava u harmoniji, osnova je Zakona na kojima sve počiva. Prvobitni Zvuk Božiji Tao Om, kao mantra je najsnažnije duhovno uporište i nit Jedinstva koja nas približava Bogu. Tao Om je nepristrasan Izvor znanja o Bogu, o Univerzumu i njegovom Postanku.

V

Bog je Stvoritelj svjetova,

Tao Om je Sjeme Stvaranja,

Osnova Vrtloga Svjetlosti,

Što stvara i uništava,

 Po Riječi Božijoj.

Svi su se bar jednom zapitali kako smo stvoreni, i ako smo stvoreni ko je Stvoritelj. Suludo je tvrditi da smo nastali pukom slučajnošću jer su i Univerzum, i svemir i život isuviše kompleksni. A to upravo ukazuje da smo stvoreni i da je naš Tvorac vrlo moćan, nedvojbeno je da postoji. Tokom vlastite duhovne spoznaje spoznao sam  da  je Bog naš Stvoritelj. Bog je sve Stvorio iz Vrtloga svjetlosti, čija je osnova Tao Om, iz kog prizilazi Riječ Božija, po kojoj sve Posta.

Ostvarivši proboj svijesti uvidio sam koliko je ona velika i duboka, koliko je nesvjesna i neosvještena. Zahvaljujući proboju svijesti ušao sam u stanje transcendentalnosti, tokom kog sam spoznao određeno znanje. Tako spoznavši znanje o Bogu i Univerzumu, proširio sam i unaprijedio svoju svijest. Preporodio sam svoj duh i shvatio da je to temelj za duhovno ispunjen život. Kada se jednom Spozna istina o Jedinstvu izraženom kroz Tao Om, Prvobitni Zvuk Božiji, probuditi će se i svjest da je sve jedno. Tada će se čovječanstvo ispuniti ljubavlju, koja će postati pokretačka snaga njegove duhovne evolucije.

24.07.2009. godine;